KARAKTERISTIKAT

KARAKTERISTIKAT

Me dëshirë për sigurimin e privilegjeve shtesë dhe beneficioneve për klientët e saj besnik, Halkbank AD Skopje lansoi produktin e ri DEPOZITA SMART .  

Klienti në momentin e afatizimit të depozitës duhet të shfrytëzojë më pak 3 (tre) produkte të bankës që vijojnë:

  • pranues i rrogës /pensionit në Halkbank
  • kartelë kreditore
  • banking elektronik
  • sms info

PËRPARËSITË

PËRPARËSITË

  • Shuma minimale e depozitimit : 3.000 MKD respektivisht 50 EUR respektivisht 50 USD
  • Arkëtimi i interesit: në fund të periudhës së afatizimit apo mujore
  • Metoda e përllogaritjes së interesit: metoda konforme
  • Tërheqja e pjesërishme e mjeteve  para skadimit të periudhës së afatizimit, me çrast mbi pjesën e tërhjekur të depozitës përllogaritet interes sipas kqyrjes në pajtim me tarifën e Bankës, kurse për pjesën e mbetur përllogaritet interesi i kontraktuar

INTERESIT

NORMAT E INTERESIT

PYETJET

PYETJET MË SHPESH TË PARASHTRUARA

Çfarë dokumente janë të nevojshme për hapjen e depozitës së afatizuar?

Dokumenti i nevojshëm për hapjen e depozitës së afatizuar është dokumenti për identifikim (letërnjoftimi ose pasaporta)

A mund të tërhjek mjete nga depozita?

Tërheqje të pjesërishme nga depozita nuk është e mundur.

Çfarë shume në emër të interesit do të përfitoj për depozitën e afatizuar?

link për kalkulator

A mund të shtoj mjete shtesë mbi depozitën e afatizuar?

Investime shtesë mbi depozitën e afatizuar janë të lejuara

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.