SME/Corporate

Како да Учествувам?

Во Наградната игра право на учество имаат сите полнолетни физички лица кои се клиенти на ХАЛКБАНК АД Скопје. За да земете учество во наградната игра “Скокни во ХАЛКВАНТУРА“ и да станете потенцијален добитник на прекрасниот JEEP Compass треба успешно да одиграте неколку чекори:

1. Направете вкупно 10 трансакции (збир од трансакции со  дебитни  и/или кредитни картички) со било кои Mastercard картички (Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Contactless и Mastercard World)

2. Бидете активен корисник на уште минимум 2 различни типови на производ или услуга од долунаведените:

  • Плата/Пензија
  • Дозволено пречекорување на трансакциска сметка
  • Кредити
  • Депозити
  • Полиса за осигурување
  • Електронско банкарство
  • СМС Инфо

3. Потполнете изјава за согласност преку официјалната WEB страна на Халкбанк А.Д.

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.