Karakteristikat

Karakteristikat

Nëse dëshironi që depoziti juaj të rritet sigurt dhe në mënyrë stabile, afatizoni mjetet tuaja dhe shfrytëzoni kushtet e volitshme për kursim.

Në ditën e skadimit depoziti automatikisht riafatizohet me normat aktuale të interesit sipas Tarifës së Bankës.

Ndryshimet e depozitave mund në çdo kohë ti përcillni nëpërmjet banking-ut elektronik.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale vizitoni degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes tone.

Për informacione shtesë na kontaktoni në:

e-mail adresa: deposits@halkbank.mk

Përparësitë

Përparësitë

  • Shuma minimale e depozitimit është 3000 MKD/50 euro/50 USD
  • Mundësi për tërheqje të pjesshme të depozitit para datës së maturimit
  • Mundësi për pagesë të interesit: në muaj apo në ditën e maturimit të depozitit
  • Gjatë prishjes së parakohshme të kontratës mbi depozitin, Banka llogarit dhe paguan interes sipas kqyrjes sipas tarifës së vlefshme në momentin e prishjes së kontratës mbi depozitin

Normat e interesit

Pyetjet më shpesh të parashtruara

PYETJET MË SHPESH TË PARASHTRUARA

Cilat dokumente janë të nevojshme për hapjen e depozitit të afatizuar?

Dokumenti i nevojshëm për hapjen e depozitit të afatizuar është dokumenti i identifikimit (letërnjohtimi dhe pasaporta)

A mund të tërhjek një pjesë të depozitit?

Tërheqje e pjesshme e depozitit të afatizuar para datës së maturimit është i lejuar, me çrast për pjesën e tërhjekur Banka do të llogarisë dhe paguan interes sipas kqyrjes, kurse për pjesën e mbetur do të paguhet interesi sipas kontratës.

Cilën shumë të interesit do t'a përfitoj për depozitin e afatizuar?

Link për kalkulatorin

A mund të shtoj mjete mbi depozitin e afatizuar?

Depozitime shtesë mbi depozitin e afatizuar para datës së maturimit nuk është e lejuar. Nëse jeni të interesuar për lloj të depozitit ku do të keni mundësinë e depozitimeve shtesë, mund ti depozitoni mjetet tuaja në depozitin e hapur.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.