Општи информации

Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди различни кредитни производи за население, наменети за вработените во јавна администрација, акционерски друштва, финансиски институции како и за вработени во приватни фирми прилагодени на вашите потреби, со цел да се обезбедат помали оптоварувања, но со многу придобивки за клиентите.

Предности

Предности

За овој тип на клиенти Халкбанк АД Скопје нуди фиксна каматна стапка (годишно) за првата година со рок на отплата до 95 месеци. Овој тип на кредити може да се користи за вашите тековни потреби, а исто така и за рефинансирање на постоечки кредити од други банки.

Услови за кредит

Услови за кредит

 • Износ: до 1.200.000 МКД
 • Максимален рок: до 95 месеци 
 • Кредитна способност: согласно месечните примања
 • Камата: 5,00% фиксна каматна стапка за првата година, за остатокот на периодот 7,75% варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 2,25 % зголемена за 5,5 пп) (СВТ 7,76%)
 • Провизија за обработка на кредитот: 1,00% еднократно при одобрување.
 • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
 • Задолжителна полиса од незгода од Халк Осигурување АД Скопје 
  • 600 мкд годишно  за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

(Клиентот склучува  Договорот за повеќегодишно осигурување со осигурителното друштво. Осигурeната сума е дефинирана во полисата)

 • Трошоци за кредитот:
  • 350 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит

* 7,76% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка променлива од 7,75%, рок на отплата 95 месеци, трошок за апликација од 150 МКД , трошок за проверка во МКБ 350 МКД и трошок за полиса од незгода 600 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, висината на договорната каматна стапка и износот на полисата.

Прашања

Често поставувани прашања

За што може да го користам кредитот?

Почитувани,  ненаменскиот потрошувачки кредит може да го користите за рефинансирање на сите постоечки кредити, кредитни картички како и дозволен минус на ТРС во другите банки. Доколку имате во план да реновирате во Вашиот дом со што би ја зголемиле енергетската ефикасност би можеле да Ви го понудиме нашиот ЕКО кредит.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.