Општи информации

Општи информации

Халкбанк АД Скопје смета дека микро и малите претпријатија претставуваат важен двигател за раст на македонската економија. Од таа причина вработените во приватни фирми се во фокусот на Халкбанк, нудејќи им повеќе можности за нивните краткорочни и долгорочни потреби.

Предности

Предности

За овој тип на клиенти Халкбанк АД Скопје нуди фиксна каматна стапка за првата година со рок на отплата до 84 месеци. Овој тип на кредити може да се користи за вашите тековните потреби, а исто така и за рефинансирање на постоечки кредити од други банки.

Услови за кредит

Услови за кредит

 • Износ: До 600.000 МКД
 • Максимален рок: до 84 месеци
 • Каматна стапка: 7,5% фиксна каматна стапка за првата година, за остатокот на периодот 9 % варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 3,25% зголемена за 5,75 пп) (СВТ 9,59%).
 • Кредитна способност: согласно месечните примања.
 • Провизија за обработка на кредитот: 2,00% еднократно при одобрување
 • Трошоци за кредитот:
  • 350,00 мкд  - проверка во Македонско кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд. апликација за кредит,
 • меничен бланкет и нотарска заверка на меница по одлука на кредитен одбор.
 • Обезбедување: до 150.000 мкд  без жиранти, над 150.000 мкд до 300.000 мкд потребно е еден жирант, над 300.000 мкд еден жирант и нотарска заверка на меница.

Прашања

Често поставувани прашања

За што може да го користам кредитот?

Почитувани,  ненаменскиот потрошувачки кредит може да го користите за рефинансирање на сите постоечки кредити, кредитни картички како и дозволен минус на ТРС во другите банки и Ваши лични намени . Доколку имате потреба од поголем износ на кредит можете да ги видите условите за Хипотекарен кредит  кој е со одлична каматна стапка.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.