07.02.2017

Вистинско време за добра зделка со Халкбанк!

Искористете го промотивниот период за време на GARAGE SALE во Ramstore Mall од  07.02.2017 до 12.02.2017 и аплицираjте за еден или повеќе од следните производи на Халкбанк АД Скопје и добијте ги по одлични услови! 

Аплицирај за:

1. Потрошувачки ненаменски кредит:

 • Износ : до 900.000,00 МКД.
 • Каматна стапка : 6% фиксна каматна стапка за првите две години.

        *за остатокот од периодот променлива согласно Актите на Банката која во моментов   изнесува 8%.

 • Рок на отплата до 95 месеци.
 • Надомест за обработка на кредитот : 0%.
 • Трошоци за апликација: 200,00мкд за Македонско Кредитно Биро, доколку кредитот е одобрен.
 • Без трошоци за предвремена отплата на кредитот.

*** Пример за потрошувачки кредит ***

Износ на кредит    300,000 МКД  
Рок    95 месеци  
Номинална каматна стапка    6% фиксна каматна стапка за првите две  
 години, за остатокот од периодот променлива  
која во моментов изнесува 8%   
Месечна рата за фиксниот период    3,975 МКД  
Месечна рата после фиксниот период    4,202 МКД  
Надоместок за одобрување    0%  
Годишна каматна стапка на СВТ    7,30%  

 

 

2. Депозит со фиксна каматна стапка во ЕУР:

 •  Годишна каматна стапка : 1,49%.
 • Рок на орочување : 12 месеци.
 • Минимален износ на вложување:  3.000 МКД/ 50 ЕУР.
 • Без можност за делумно повлекување на депозитот.

  *При предвремено повлекување на депозитот банката пресметува камата по видување според тарифата на Банката
 • Исплата на камата: на денот на доспевање на депозитот.

3. СМС Инфо

 • Информирање преку СМС за секоја  Ваша успешна или неуспешна трансакција со Вашата платежна картичка од Халкбанк АД Скопје  реализирана преку АТМ, ПОС терминал и интернет.
 • Без надомест за првите три месеци.

  *месечен надомест за користење на СМС услугата изнесува 70,00 МКД.

4. Електронско банкарство

 • Без надомест за првата година

5. Еснаф кредит за Т.П., Микро и Мали претпријатија:

 • Максимален износ до 300.000 МКД вкупна изложеност во Банката
 • Каматна стапка : 5%.
 • Надомест за обработка на кредитот : 0%.
 • Рок на отплата : до 60 месеци.
 • Начин на враќање : eднакви месечни ануитети.

Условите во промотивниот пакет производи/услуги  важат од 07.02.2017 до 12.02.2017!
Аплицирајте во експозитурата на Халкбанк АД Скопје во Ramstore Mall или во било која филијала на Халкбанк АД Скопје, или аплицирајте онлајн на веб страната на Халкбанк АД Скопје www.halkbank.mk !

Вие сте на ред!
Халкбанк, А.Д. Скопје

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.