Përgjithësuar

Përgjithësuar

HALKBANK si bartës i Qarkullimit Pagesor ka zhvilluar sistem të shpejtë, efikas dhe kualitativ për realizimin e qarkullimit pagesor, si njëra ndër funksionet kryesore në punët bankare, me çka klientëve të saj ju ofron shërbim në pajtim me kërkesat e tyre.

Pagesat tuaja mund ti realizoni në çdo degë në Republikën e Maqedonisë.

Nëse dëshironi të kurseni kohë dhe para, realizoni pagesat tuaja nëpërmjet e-banking-ut.

Paguani faturat e komunaljeve pa provizion në degë apo nëpërmjet e-banking-ut ose mundeni të nënshkruani Debitim direkt dhe Banka do ti paguaj faturat tuaja çdo muaj.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, vizitoni degën më të afërt të Halkbank dhe bëhuni anëtar i familjes tonë.

Për më shumë informacione vizitoni degën tonë më të afërt ose na kontaktoni nëpërmjet

e-mail-it: platenpromet@halkbank.mk 

Përparësitë

Përparësitë

  • Kurseni para dhe kohë dhe paguani nëpërmjet e-banking-ut në çdo kohë dhe nga kudo
  • Të gjithë pagesat mund ti kryeni nëpërmjet e-banking-ut
  • Paguani në Halkbank me provizione dhe kompenzime të volitshme
  • Halkbank ju ofron grumbullim të sigurt dhe shumë profesional të parave të gatshme nga hapësirat tuaja afariste

Tariff

Plani Terminues

PLANI TERMINUES

për pranimin e instrumenteve pagesore

Pranimi i instrumenteve pagesore në formë letre me datë vijuese përmes sporteleve të bankës
e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 - 14:00 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 - 16:00 /
MIPS PP53
nga 08:30 deri 15:30
/
Kliring intern 08:30 - 16:15 09:00 - 12:30
*me përjashtim të ditëve që janë të shpallura si ditë jopune

Pranimi i instrumenteve pagesore  me datë vijuese përmes sistemit për banking elektronik
e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 - 14:20 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 - 16:20 /
MIPS PP53
nga 08:30 deri 15:30
/
Kliring intern nga 08:30 - 17:00 08:30 - 13:00
*me përjashtim të ditëve që janë të shpallura si ditë jopune

VËREJTJE:

  • Klientët janë të obliguar që ta respektojnë planin terminues për pranimin e instrumenteve pagesore..
  • Instrumentet pagesore të dërguara përmes sistemit për banking elektronik me datë vijuese, që nuk janë realizuar në përputhje me planin e përshkruar teminues, do të stornohen pas përfundimit të planit terminues..
  • Instrumentet pagesore të dërguara në bankë përmes sistemit për banking elektronik, me mënyrën KIBS dhe MIPS, të shtunave ose ditëve kur sistemet pagesore për realizimin e transakcioneve ndërmjet bankave nuk punojnë, do të realizohen ditën e parë të ardhshme të punës..

HALKBANK AD SKOPJE


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.