Централна Филијала
Св. Кирил и Методиј бр.54
1000 Скопје
Телефонски контакти:
Денарски платен промет: 02/ 3287 561
Девизен платен промет: 02/ 3240 588
Кредитирање правни лица: 02/ 3287 543
Кредитирање физички лица: 02/ 3240 822
Работно време: 08:30-16:30,
email: mainbranch@halkbank.mk
google map

Филијала Центар
11 Октомври бр. 8
1000 Скопје
Телефонски контакти:
Денарски платен промет: 02/ 3285 213
Девизен платен промет: 02/ 3285 211
Кредитирање правни лица: 02/ 3285 219
Кредитирање физички лица: 02/ 3285 218
Работно време: 08:30-16:30,
email: branchsobranieskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Плоштад
Никола Клусев, бр. 3
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 411
Рабно време: 08:30-16:30
email: BranchSquareSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Влае
Ул. "1606" број 2
1000 Скопје
Тел: 02/3285-438
Рабно време: 08:30-16:30
email: BranchVlae@halkbank.mk
google map

Филијала Тафталиџе
Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 74 А
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 661
Рабно време: 08:30-16:30
email: BranchTaftalidze@halkbank.mk
google map

Филијала Железничка
Бојмија бр. 1
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 315
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchZeleznickaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Аеродром
Јане Сандански бр.109A
1000 Скопје
Телефонски контакти:
Денарски платен промет: 02/ 3285 334
Девизен платен промет: 02/ 3285 165
Кредитирање правни лица: 02/ 3285 336
Кредитирање физички лица: 02/ 3285 335
Работно време: 08:30-16:30
email: branchaerodromskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Лептокарија
Партизански Одреди бр. 102
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 342
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchLeptokarijaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Кисела Вода
Првомајска бб. влез 1
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 382
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchKiselaVodaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Чаир
Џон Кенеди бр. 1
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 266
Работно време: 08:30-16:30,
email: branchchairskopje@halkbank.mk
google map

Експозитура Meѓународен Аеродром Скопје
Меѓународен Аеродром Скопје
1000 Скопје
Тел/Факс: 02/ 3285 417
Работно време: 08:00-16:00
email: subbranchairportskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Визбегово
Јурија бр.1,
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 276
Работно време: 08:30-16:30
email: branchvizbegovo@halkbank.mk
google map

Експозитура Рамстор
Св. Кирил и Методиј
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 419
Работно време: 10:00-22:00
Сабота: 10:00-22:00
email: sub-branchramstoreskopje@halkbank.mk
google map

Филијала Стара Чаршија
Битпазарска бр. 58
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 298
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchStaraTurskaCharshijaSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Илинден
ул. 9 no.98, 1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 365
Работно време: 08:30-16:30
email: branch.ilinden@halkbank.mk
google map

Филијала Ѓорче Петров
Ѓорче Петров бр.27, 1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 424
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchGjorcePetrovSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Автокоманда
Трифун Хаџијанев бр.1
1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 453
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchAvtokomanda@halkbank.mk
google map

Филијала Драчево
Ратко Митровиќ бр. 25a
Драчево, 1000 Скопје
Тел: 3250 493
Работно време: 08:30-16:30
email: branchdracevo@halkbank.mk
google map

Филијала Буњаковец
Партизански Одреди бр. 39
1000 Skopje
Тел: 02/ 3285 603
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchBunjakovec@halkbank.mk
google map

Филијала Бутел
Бутелска бб. 1000 Скопје
Тел: 02/ 3285 613
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchButel@halkbank.mk
google map

Филијала Сарај
ул.20 бр.83б
1000 Скопје
Тел: 02 / 3285 654
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchSaraj@halkbank.mk
google map

Филијала Ченто
Ул. Маџари бб.
Ченто, 1000 Скопје
Телефонски број: 02/ 3285 357
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchChento@halkbank.mk
google map

Експозитура Ритејл Поинт Парк
Македонско Косовска Бригада бр. 64
1000 Скопје
Тел: 02 3285 606 и 02 3285 607
Работно време: 10:00-18:00
Сабота: 10:00-18:00
email: SubBranchRetailPointParkSkopje@halkbank.mk
google map

Филијала Битола
Јосиф Јосифовски бр.1
7000 Битола
Tел: 02/ 3285 207
email: BranchBitola@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Гостивар
Гоце Делчев бб
1230 Гостивар
Тел: 02/ 3285 286
email: BranchGostivar@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Гевгелија
7. Ноември бр.2
1480 Гевгелија
Тел: 02/ 3285 322
email: BranchGevgelija@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Куманово
ул. Браќа Рибар бб
1300 Куманово
Tel: 02/ 3285 243
email: BranchKumanovo@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Неготино
Маршал Тито бб
1440 Неготино
Тел: 02/ 3285 404
email: BranchNegotino@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Охрид
Туристичка бр. 48
6000 Охрид
Teл: 02/ 3285 305
email: BranchOhrid@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филјала Прилеп
Гоце Делчев бб
7500 Прилеп
Тел: 02/ 3285 255
email: BranchPrilep@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Ресен
Јосиф Јосифовски бр. 38
7310 Ресен
Tel: 02/ 3285 633
email: BranchResen@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Штип
Ванчо Прке бб
2000 Штип
Тел: 02/ 3285 352
email: BranchStip@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Струга
Пролетерски Бригади бр.12
6330 Струга
Тел: 3285 394
email: BranchStruga@halkbank.mk
Работно време: 08:30-16:30
google map

Филијала Струмица
Ленинова бб
2400 Струмица
Tел: 02/ 3285 236
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchStrumica@halkbank.mk
google map

Филијала Свети Николе
Илинден 1/3
2220 Св. Николе
Tel: 02/ 3285 374
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchSvetiNikole@halkbank.mk
google map

Филијала Тетово
Бул. Илирија бр.19
1200 Tетово
Tel: 02/ 3285 227
Работно време: 08:30-16:30,
email: BranchTetovo@halkbank.mk
google map

Филијала Тетово 2
ул. Вонвардарска вр. 1
1200 Тетово
Тел: 02/ 3285 623
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchTetovo2@halkbank.mk
google map

Филијала Велес
ул. 8-ми Септември бб
1400 Велес
Teл: 02/ 3285 433
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchVeles@halkbank.mk
google map

Филијала Кочани
Ул. Маршал Тито бр. 23
2300 Кочани
Тел: 02/ 3285 446
Работно време: 08:30-16:30
email: branchkochani@halkbank.mk
google map

Филијала Кичево
Б. Ослободување бб
6250 Кичево
Тел: 02/ 3285 465
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchKichevo@halkbank.mk
google map

Филијала Кавадарци
ул. Илинденска 49
1430 Кавадарци
Teл: 02/ 3285 473
Работно време: 08:30-16:30
email: BranchKavadarci@halkbank.mk
google map

Филијала Радовиш
ул. 22 Октомври бб.
2420 Радовиш
Тел: 02/ 3285 634
Работно време: 8:30 – 16:30
email: BranchRadovis@halkbank.mk
google map

Филијала Дебар
8-ми Септември бб.
1250 Дебар
Тел: 02/ 3285 481
Работно време: 08:30-16:30
email: branchdebar@halkbank.mk
google map

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња