Карактеристики

Карактеристики

Доколку сакате вашиот влог да расте сигурно и стабилно орочете ги вашите средства и искористете ги поволните услови за штедење.

  • Минимален износ на вложување : 3.000 МКД /50 ЕУР/ 50 УСД
  • Начин на исплата на камата: на крај на период на орочување или месечно
  • Тип на каматна стапкаФиксна
  • Метод на пресметката на камата:  пропорционален (28/31-365/366)
  • Реорочување: При доспевање депозитот автоматски се реорочува односно согласно договорот
  • Делумно повлекување на средствата: не е дозволено  пред истекот на периодот на орочување
  • Предвремено раскинување: при предвремено раскинување на договорот на депозитот се пресметува камата по видување според тарифата на Банката, за целото време во кое средствата биле орочени. При тоа, депонент е должен да ја врати на Банката разликата меѓу исплатената и новопресметаната камата, или Банката истата ќе ја одбие од основниот влог.

Промените на депозитите можете во секое време да ги следите преку електронско банкарство.

Доколку сѐ уште немате платежна сметка посетете ја најблиската филијала/експозитура на Халкбанк АД Скопје и бидете дел од нашето семејство.

За дополнителни информации контактирајте не на:

e-mail адреса: deposits@halkbank.mk

Каматни стапки

НОМИНАЛНИ ГОДИШНИ КАМАТНИ СТАПКИ ОД 28.12.2022 ГОДИНА

Каматни стапки за депозит со исплата на камата на денот на доспевање

Рок на депозитот  МКД ЕУР УСД
По видување 0,00% 0,00% 0,00%
1 месец 0,03% 0,01% 0,01%
3 месеци 0,10% 0,02% 0,03%
6 месеци 0,25% 0,10% 0,05%
12 месеци 0,80% 0,60% 0,15%
13 месеци 1,00% 0,70% /
24 месеци 1,60% 1,10% 0,30%
25 месеци 1,70% 1,20% /
36 месеци 2,00% 1,50% 0,50%

Каматни стапки за депозит со месечна исплата на камата

Рок на депозитот МКД ЕУР УСД
6 месеци 0,25% 0,10% 0,05%
12 месеци 0,80% 0,60% 0,15%
13 месеци 1,00% 0,70% /
24 месеци 1,60% 1,10% 0,30%
25 месеци 1,70% 1,20% /
36 месеци 2,00% 1,50% 0,50%

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња