ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК - 31.12.2022 - објавен на 15.05.2023

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК - 30.06.2022 - објавен на 26.07.2022

 Годишен извештај 2021

 Единечен годишен извештај за работењето на Банката за 2021

 Единечен ревидиран финансиски извештај за 2021

 Консолидиран годишен извештај за работењето на Банката за 2021

 Консолидиран ревидиран финансиски извештај за 2021

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК - 31.12.2021 - објавен на 13.05.2022

 Годишен извештај 2020

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК - 30.06.2021 - објавен на 29.07.2021

Консолидиран годишен извештај за 2020

Единечен годишен извештај за 2020

Консолидиран финансиски ревизорски извештај за 2020

Единечен финансиски ревизорски извештај за 2020

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК - 31.12.2020 - објавен на 14.05.2021

 Општи податоци за застапникот во осигурување и регистар на застапници Халкбанк АД Скопје

 Годишен извештај 2019

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК - 30.06.2020 - објавено 31.07.2020 - корегирано 28.10.2020

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК - 31.12.2019 - објавен 22.06.2020 - дополнето 06.08.2020

 Единечен финансиски извештај на независниот ревизор за 2019 г.

 Консолидиран финансиски извештај на независниот ревизор за 2019 г.

 Единечен Годишен Извештај за 2019 г.

 Консолиридан Годишен Извештај за 2019 г.

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 31.12.2019 објавен на 14.05.2020

 Годишен извештај 2018

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 30.06.2019 објавен на 31.07.2019

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 31.12.2018 објавен на 07.05.2019

 Ревизорски извештај 2018

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 30.06.2018 објавен на 30.07.2018

 Годишен извештај 2017

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 31.12.2017 објавен на 14.05.2018 дополнето на 28.05.2018

 Ревизорски извештај 2017

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 30.06.2017 објавен на 31.07.2017 

 Годишен извештај 2016

 Ревизорски извештај 2016

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 31.12.2016 објавен на 12.05.2017

 Извештај и податоци за ХАЛКБАНК од 30.06.2016

 Годишен извештај 2015

 Ревизорски извештај 2015

 Годишен извештај 2014

 Ревизорски извештај 2014

 Годишен извештај 2013

 Ревизорски извештај 2013

 Ревизорски извештај 2012

 Ревизорски извештај 2011

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња