14.09.2020

Duyuru

Saygıdeğer,

Tasfiye halinde "Eurostandard Bank" A.D. müşteri mevduatlarının sigortalı tutarının tazminatı, yasal olarak belirlenen azami 1.850.889 MKD tutara kadar olmak üzere 15 Eylül 2020 (Salı) tarihinde başlayacak olup, her mevduat sahibi, ödeme yapan bankalarda ödemenin başladığı günden itibaren 36 ay, veya 3 yıl tazminat hakkını kullanma süresine sahip olacaktır.

Halkbank A.D. Skopje’de, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш  harfleriye soyadı/unvanı başlayan gerçek kişi ve bağımsız meslek sahipleri olmak üzere tüm mudilere tazminat ödenecektir.

Tazminat, Halkbank AD Skopje'nin ülke genelindeki tüm şube ve alt-şubelerinde yapılacaktır. Şubeler / alt-şubeler ve çalışma saatleri ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mudiler, hazır bulunmanın yanı sıra, aşağıdaki geçerli kimlik belgelerini de ibraz etmelidir:

  • Mukim gerçek kişiler – Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş kimlik kartı veya pasaport
  • Mukim olmayan gerçek kişiler – yabancı ülke pasaportu.

Kişisel emeği olan bağımsız meslek sahipleri şunları temin etmelidir:

  • 3 aydan eski olmayan KMC Merkezi Sicilinden Kararname (aslı ibraz edilmelidir)
  • Bağımsız meslek sahibi olarak kayıtlı şahsın temsile yetkili kişinin kimlik kartı veya pasaportu
  • Para transferi başvuru formu (Başvuru Banka tarafından hazırlanır ve bağımsız meslek sahibi olarak kayıtlı şahsın temsile yetkili kişi tarafından şahsen doldurulur ve kaşe ile tasdik edilir).

Tazminat ödeme hakkını kullanabilmesi için mudi, Mevduat Sahiplik Belgesi imzalamalıdır. Belge, mevduat sahibinin tazminat hakkını kullanmaya geldiğinde doğrudan Banka  gişelerinde imzalanacaktır.

Para, geçerli kimlik belgesi ibraz etmesi neticesinde yalnızca Belgede belirtilen hesap sahibine / yasal temsilciye / vasi’ye ödenecektir.

Mevduat sahibinin tazminat hakkını şahsen kullanamaması durumunda, ödeme noter tasdikli vekaletname ile yetkilendirilmiş bir kişiye yapılacaktır.

Banka'da aktif hesabı bulunmayan ve (Cari Hesaplar Tek Sicili) ERTS'de aktif blokajı bulunmayan 5.000 denar'a kadar mevduat sahibi mukim kişilere ödeme nakit olarak yapılacaktır.

Mukim mevduat sahibi - gerçek kişinin tazminat bedeli 5,001 MKD’ya eşit veya daha fazla olması, mudinin Halkbank'ta aktif bir hesabının bulunması veya Cari Hesaplar Tek Sicili’nde kayıtlı aktif blokajları olması durumunda, tazminat, Halkbank AD Skopje'de (mevcut  hesap veya yasal düzenlemelere uygun olarak mudi adına açılacak olan yeni hesap) denar cari hesaba gayrinakdi para transferi olarak ödenecektir.  Aynı prosedür mukim olmayan gerçek kişiler için de geçerlidir (herhangi bir tazminat miktarı için).

Kişisel emeği olan bağımsız meslek sahiplerine ödeme, bağımsız meslek sahibinin hangi cari hesabına yapılacağının belirtilmesi suretiyle doldurulmuş başvuru formuna dayanarak mudinin mevcut veya yeni açılmış hesabına yapılacaktır.

Mudinin tanımlanması sırasında kişisel verileri  (adı / soyadı, kimlik numarası) ile Mudiler Listesi'nde ve Sahiplik Belgesi’ndeki veriler arasında bir tutarsızlık tespit edilirse Halkbank tazminat ödemeyecek ve mudiyi Mevduat Sigorta Fonu’ndali kişisel verilerini güncellemesi için yönlendirecektir.

Daha fazla bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: TellersSupport@halkbank.mk.


Haberdar olun

MEVDUATLI KREDİ

Mevduatlı
kredi al

KREDİ KARTINI AL

KREDİ KARTINI

Sen öde,
bizden bonus kazan!

E_BANKİNG’E GİT

E_BANKİNG’E

Banka işlemlerini
herhangi bir yerden yap!

Copyright 2015 HALKBANK A.D. Skopje Telif Hakkı. Her Hakkı Mahfuzdur.