04.09.2020 

Halkbank AD Skopje’de Aylık Kredi Borçları Ödemelerinin İkinci Kez Ertelenmesi

Geçtiğimiz kriz döneminde HALKBANK AD Skopje, en uygun piyasa koşulları ile bireysel segmentte yapmış olduğu plasmanlardan da görüldüğü üzere, bireysel müşterilerine destek sağlayarak halkı gerçekten önemseyen bir banka olduğunu kanıtladı.

Covid-krizinin devam eden etkilerini göz önünde bulundurarak ve “İNSANLAR ÖNEMLİDİR” temel ilkesinden hareket ederek HALKBANK AD Skopje,  covid-krizi nedeniyle finansal yüklerinin hafifletilmesine fiili ihtiyaç duyan tüm bireysel müşterilerine kredi borcu ödemelerinin ertelenmesi için ikinci bir erteleme dönemi sunmaktadır. 

İkinci erteleme (öteleme) dönemi, ilaveten 6 ay ertelemeyi ifade eder. Bu erteleme, 29.02.2020 tarihinde bankada kredi riski olan, "A", "B" veya "C" risk kategorisinde sınıflandırılan ve tahsili gecikmiş kredi riski statüsüne sahip olmayan tüm Banka bireysel müşterilerini kapsar. Erteleme, 01.03.2020 - 24.03.2020 döneminde banka tarafından onaylanan kredi risklerini de kapsar.

İkinci erteleme dönemi, COVİD  krizinden etkilenen ve COVİD krizi nedeniyle finansal yüklerinin hafifletilmesine fiili ihtiyaç duyan bireysel müşteriler için geçerlidir. Bu doğrultuda, bireysel müşteriler aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılamalıdır:

  • Son 6 ayda borçlunun ve / veya müşterek borçlunun aylık geliri, covid-pandeminin başlangıcından önceki gelire kıyasla ortalama olarak alındığında en az % 10 azalmış olması,
  • Mart 2020'den itibaren borçlu ve / veya müşterek borçlu ve / veya eşinin iş akdinin sona ermesi;
  • Borçlu ve / veya müşterek borçlu ve / veya eşinin covid- 19 tedavi masraflarının olması.

Banka, kayıtlarındaki mevcut bilgilere dayanarak, kriterlerden en az birini karşılayan müşterilerle elektronik ortamda irtibata geçecek olup bireysel kredi riskine ilişkin sözleşme koşullarını değiştirme teklifi gönderecektir. Bankada geçerli bir e-posta adresi olmayan müşterilere SMS ile bildirim gönderilecektir. İrtibata geçilen tüm müşteriler, bankanın aşağıdaki e-posta adresine cevap göndererek teklife yanıt vermelidir: covid19@halkbank.mk .

İrtibata geçilen müşteriler, teklifin bankanın web sayfasında duyurulmasından itibaren 10 gün içinde teklifi kabul edip etmediklerini belirtmelidir. Teklifin kabul edilmesi halinde, müşterinin adı ve soyadı, doğum tarihi ve Banka'nın teklifini kabul ettiğine dair müşterinin açık beyanı yazılmalıdır. Belirtilen süre içinde teklif hakkında yanıt göndermedikleri halde, teklifi reddettikleri anlamına gelecek olup, kredi risklerine ilişkin borçlarını düzenli olarak geri ödemeye devam edeceklerdir.

Teklif, tüm kredi yükümlülüklerinin (krediler, kredi kartları ve overdraftlar) geri ödemesinin 6 ay süreyle ertelenmesi ve taksitli kredi vadesi tarihinin 6 ay daha uzatılması anlamına gelir.

Teklifin kabul edilmesi, müşteri tarafından bankada kullanılan tüm kredi ürünleri bazında kredi yükümlülüklerinin ertelenmesi anlamına gelecektir.

Bu teklifi kabul ettiğini Banka'ya bildirecek müşteriler için, kredi yükümlülüklerinin ödenmesine ilişkin otomatik ödeme talimatları durdurulacak ve cari hesaplarından tahsilat yapılmayacaktır.

Geri ödemenin ertelenmesi, yani Halkbank’ın bu teklifinin kabul edilmesi konusunda müşteri, maaşından kesinti yapmaması için işverenini de bilgilendirmelidir.

Banka tarafından iletişime geçilmeyecek ve yukarıdaki kriterlerden en az birini karşıladığını düşünen bireysel müşteriler, bankanın web sitesinde teklifin duyurulmasından itibaren 10 gün içinde, elektronik ortamda (bankanın web sitesinde yayınlanan bir form üzerinden) banka ile iletişime geçerek veya (kredi riskinin yürütüldüğü şubeyi) banka şubesini ziyaret ederek ve belirtilen kriterlerin yerine getirildiğine dair gerekli belgeleri ibraz ederek aylık yükümlülüklerinin ertelenmesi için talepte bulunabilir. Bu başvurılar bireysel olarak değerlendirilecektir.

Kriterlerin belirlenmesi için gerekli belgeler:

  1. 1. 2020 yılı başından son tarihe kadar olan döneme ait işlem hesap ekstresi (müşteri maaşını Halkbank'ta almıyorsa),

  2. 2. İstihdam feshine ilişkin kanıt (М1/М2 Form),

  3. 3. COVID-19'un tedavi masrafları için tıbbi belgeler (01.03.-31.08.2020)

Banka, erteleme kriterlerine uygunluğu belirlemek için gerekli olan diğer belgeleri talep edebilir.

Kanun Hükmündeki Kararnamenin (20.09.2020) sona ermesinden sonra kredi yükümlülüklerinin ertelenmesi, kredi riski anlaşmalarının ekleri ve söz konusu kredi risklerinin karşılıklarını tesis etmeye yönelik anlaşmaların ekleri imzalanarak uygulanacaktır.

Erteleme (öteleme) en geç 30.09.2020 tarihine kadar yapılacaktır.

Teklifi kabul edecek, yani kredi risklerine bağlı olarak borçların ertelenmesini talep edecek olan müşteriler, 6 ayın bitiminden önce borçlarının düzenli olarak geri ödenmesine devam etme talebinde bulunabilirler. Kredi taksitlerini düzenli olarak ödemek isteyen müşteriler ana şubelerine başvuruda bulunarak ödemelerine devam edbilirler.

Haberdar olun

MEVDUATLI KREDİ

Mevduatlı
kredi al

KREDİ KARTINI AL

KREDİ KARTINI

Sen öde,
bizden bonus kazan!

E_BANKİNG’E GİT

E_BANKİNG’E

Banka işlemlerini
herhangi bir yerden yap!

Copyright 2015 HALKBANK A.D. Skopje Telif Hakkı. Her Hakkı Mahfuzdur.