ME SHPENZIMIN TONË

500 den. KUPON për mbështetjen e bizneseve të vogla

Tani është koha e duhur për të treguar solidaritet dhe për të ndihmuar njerëzit që kanë ndërmarrje dhe biznese të vogla. Këtë mund ta bëni edhe Ju!

Aktivizoni një shërbim të ri në HALKBANK dhe fitoni një dhuratë të vlefshme të cilën mund ta përdorni në një nga bizneset partnere të HALKBANK.

Aktivizoni shërbim të ri:

  • kredi të re -depozitë të re
  • overdraft
  • master kartë kreditore
  • llogari transaksionale me pagë në Halkbank
  • е-arka
  • е-banking
  • dhe detyrimisht kartë debitore MasterCard.
Ndihmoni ekonominë lokale, me shpenzimin tonë!
HALKBANK. Të rëndësishëm janë njerëzit.

*fushata është e dedikuar për klientë të rinj dhe ekzistues në Halkbank
*fushata është e vlefshme nëse aktivizohet minimalisht një nga shërbimet e lartpërmendura.
*ridhënia e kartës së pagesës një klienti ekzistues nuk konsiderohet aktivizim i një shërbimi të ri.

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.