30.05.2014

Ekstrakte për Kartelat Kreditore

Të nderuar,

Ju informojmë se nga ky muaj dërgimi i ekstrakteve mujore për kartelat kreditore do të jetë në dispozicion nëpërmjet Degëve të Halkbank AD Skopje dhe nëpërmjet e-mail-it, në vend të praktikës së deritanishme të dërgimit me postë.

Ju lutemi të vizitoni degën amë dhe plotësoni formularin për dërgimin  e ekstraktit mujor për kartelat kreditore nëpërmjet e-mail-it. Formularin mund ta gjeni edhe në këtë link.

Në të kundërtën, ekstraktin mujor do mund ta tërhiqni drejtpërdrejt nga Degët e Halkbank AD Skopje.

Me respekt,
HALKBANK AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.