01.10.2019

Depozitë onlajn – produkt i ri inovativ nga Halkbank 

Produkt bankar me të cilin me vetëm një klikim, qytetarët mund të bëhen kursimtar në Halkbank. Me këtë risi, Banka zbaton digjitalizim të konsiderueshëm të shërbimeve bankare.

Halkbank si lider në zbatimin e teknologjive të reja bashkëkohore dhe krijimin e produkteve dhe shërbimeve, ka përgatitur produkt të ri inovativ – depozitë onlajn me të cilën qytetarët thjeshtë me vetëm një klikim mund të fillojnë të kursejnë. Përmes këtij produkti, Halkbank zbaton digjitalizim të konsiderueshëm të shërbimeve bankara për persona fizikë, respektivisht për qytetarët.

Produkti i ri në kategoinë e depozitave është dedikuar për personat fizikë dhe paraqet edhe një hap përpara në digjitalizimin e shërbimeve financiare në vendin tonë me të cilin produkt, nëse klienti ka vendosur të kursejë, nuk ka nevojë të vizitojë ndonjë degë të bankës dhe të hap librezë kursimi, por thjeshtë, këtë mund ta bëjë nga cilido vend. Duhet që vetëm klienti të jetë përdorues i bankingut elektronik të Halkbank. Kursimi mund të jetë në denarë ose në euro, me çrast shuma minimale e depozitimit është 3.000 denarë ose 50 euro, kurse shuma maksimale është e pakufizuar, në pajtim me mjetet e disponueshme në llogarinë transakcionale, përfshirë edhe limitin kreditor.

Më shumë rreth produktit në linkun mëposhtë.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.