04.01.2016

Halkbank AD Skopje, ndryshon normat e interesit për ekspozimet ekzistuese dhe të reja

Të nderuar,

Halkbank AD Skopje i njofton klientët e saj mbi ndryshimin e normave të interesit të ekspozimeve ekzistuese dhe të reja mbi bazën e tejkalimit të lejuar në llogarinë transakcionale dhe e njejta do të jetë 11,75 poena të përqindjes. Vendimi do të zbatohet nga 01.01.2017.

Me respekt,

Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.