28.10.2019

Halkbank i ka mbjellur 152 drunjtë e parë, të siguruar nga përdorimi i aplikacionit HalkEco

Halkbank i ka mbjellur 152 drunjtë e parë që janë siguruar përmes përdorimit të aplikacionit HalkEco. Në oborrin e Gjimnazit "Zef Lush Marku" në Shkup janë mbjellur 40 fidane, kurse 112 fidanet e tjera në oborret e shkollave fillore nëpër shumë qytete të Maqedonisë. Ky është aksioni i parë i Halkbank për mbjelljen e drunjve, pas lëshimit në përdorim të aplikacionit dhe është zbatuar në bashkëpunim me Iniciativën qytetare „Ditët e mbjelljes kolektive të drunjve në Maqedoni“.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.