28.07.2016

dega juaj e vogël

Ky lloj i aplikacionit mobil për herë të parë lansohet në Maqedoni.Kyqja në aplikacion kryhet nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit të cilët vetë i krijoni duke përdorur e-banking servisin ekzistues për persona juridikë. Nëqoftëse nuk jeni shfrytëzues i bankingut elektronik të Halkbank për persona juridikë, mund të aplikoni në degën më të afërt.

Aplikacioni mundëson

  • kontroll në llogari
  • kontroll në kartelat pagesore
  • pasqyrë të urdhërpagesave në pritje
  • pasqyrë të urdhërpagesave të dërguara
  • listën e kursit
  • realizimin e pagesave duke shfrytëzuar shabllone PP30 dhe PP50 (paraprakisht të lajmëruara në degën më të afërt)
  • lokalizim të bankomatëve dhe degëve më të afërta
  • ndryshim të fjalëkalimit
  • 24/7 kontakt telefonik me bankën


Aplikacioni mund të përdoret në tabletë dhe aparate mobile me sistem operativ iOS dhe Android. Mundeni falas ta shkarkoni nga App Store për aparate IOS ose nga Play Store për aparate Android.

  

Telefoni: + 389 (0)2 3296 330

e-mail adresa për kontakt: Help24@halkbank.mk

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.