05.02.2016

Një botë e re mundësish në xhepin tuaj

Të nderuar klientë, me kënaqësi Ju informojmë se HALKBANK AD Skopje bashkë me AMSM filloi bashkëpunim të përbashkët.

Klientët e HALKBANK AD Skopje do ta kenë mundësinë ekskluzive të jenë shfrytëzues të AMSM kartelës së antarësisë Europe Premium Membership të cilën e fitojnë si dhuratë nga HALKBANK AD Skopje

Dhënia e AMSM kartelës së antarësisë me AMSM pako me shërbime do të thotë vlerë shtesë për klientët shfrytëzues të Visa Gold Card.  

AMSM Europe Premium Membership fitojnë të gjithë shfrytëzuesit e ri të VISA GOLD  dhe për të gjithë klientët ekzistues të cilëve ju takon ridhënia e kartelës VISA GOLD.

Bëhuni edhe Ju pjesë e familjes së Halkbank AD Skopje dhe kënaquni në përparësitë e kartelave kreditore të Halkbank.

Me Visa Gold fitoni mundësi për:

 • Bonus program unikal që Ju mundëson grumbullimin e bonus poenave dhe shfrytëzimin e tyre në tregtimin e përditshëm
 • Pagesë me këste tek disa partnerë të caktuar të bankës
 • Zbritje te tregtarët tanë

Të gjitha llojet e kartelave kreditore japin mundësinë për shfrytëzimin e mjeteve të disponueshme nga Revolving limiti i kredisë suaj dhe qasje te to 24/7.
Shfrytëzoni mundësinë dhe aplikoni menjëherë për Visa Gold në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje nëpërmjet këtij Aplikacioni.

Halkbank AD Skopje ofron 24 orë mbështetje për shfrytëzuesit e kartelave të tyre kudo në botë, nëpërmjet Halkbank Qendrës për mbështetje/përkrahje 24/7 (02) 3296-330

Shërbimet nga AMSM Europe Premium Membership klientët i shfrytëzojnë edhe në Maqedoni edhe në Evropë dhe i fitojnë këto beneficione:

Në Maqedoni:

 • Bartje falas të veturës së dëmtuar gjatë aksidentit në trafik (pakufizuar)
 • Bartje falas të veturës në rast të difektit (deri 200km)
 • Ndihmë falas në rrugë (5 herë)
 • 20% zbritje të shërbimeve për servis
 • 10% zbritje të kontrollit teknik
 • Show your Card (zbritje në vende shitëse në Evropë, SHBA dhe Kanada)
 • AMSM Partner zbritje (mbi 200 vende shitëse në Maqedoni)
 • Revistë antarësie fals “AMSM Klub Mobiliti”


Në Evropë:

 • Intervenim falas
 • Bartje falas të veturës në rast të difektit (deri 200,00 EUR)
 • Bartje falas të veturës së dëmtuar gjatë aksidentit në trafik  (deri 400,00 EUR)
 • Kthim të shpenzimeve të rrugës (deri 200,00 EUR)
 • Përkujdesje për anëtar të AMSM
 • Shfrytëzim falas të automjetit nga Rent-a-car (deri 100,00 EUR)
Qëndrim në hotel  (deri 100,00 EUR) në rast të difektit të veturës dhe vërtetim nga ana e shërbimit për servis teknik se koha e nevojshme për riparim është minimum 2 ditë.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.