25.07.2016

Menaxho biznesin lirshëm me kredinë RAHAT të Halkbank

Kredia Rahat e Halkbank ofron zgjidhje të thjeshtë për financimin e mjeteve të përhershme xhiruese, si dhe detyrime të tjera vijuese të bizneseve cikli afarist i të cilëve është më i gjatë se një vit. I konceptuar për t’ju mundësuar afat të mjaftueshëm për kzhimin e mjeteve nën kushte konkurruese, kredia Rahat e Halkbank A.D. Skopje është vegla Juaj financiare e cila do ju mundësojë funksionim stabil edhe gjatë kohërave me stuhi.

 Kredia Rahat i ofron këto kushte:

  • Revolving – kredi për mikro ndërmarrje, ndërmarrje të vogla, të mesme dhe të mëdha me cikël afarist më të gjatë se 12 muaj.
  • Mundësi për financimin e mjeteve të përhershme xhiruese me kredi revolving.
  • Procedurë e shpejtë dhe e thjeshtë e aprovimit. Normë konkurruese interesi dhe shpenzime për aprovim.
  • Afati i kthimit 24 muaj, shuma deri 6.000.000,00 denarë.

Për të gjithë informacionet më të detajuara vizitoni degën Tuaj më të afërt të Halkbank A.D. Skopje ose lëni të dhënat bazike për kompaninë tuaj dhe personin për kontakt në këtë link (http://www.halkbank.mk/zapocnete-sorabotka.nspx) dhe pastaj do të kontaktoheni nga Dega që keni zgjedhur për bashkëpunim.

 Ju presim!

Ju e keni rradhën.

E juaja,

Halkbank A.D. Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.