Informacione të përgjithshme

Informacione të përgjithshme

Me rrogë në Halkbank ose me rrogë në banka tjera.

Nëse dëshironi veturë të re, Halkbank ju ofron kredi për veturë me norma tërheqëse të interesit!

Përparësitë

Përparësitë

Halkbank ofron kredi për veturë më të volitshme pa bashkëhuamarrës (zhirant), e cila do ti përgjigjet buxhetit, nevojave dhe mundësive tuaja. Tash mund të keni veturën tuaj me afat të volitshëm shlyerjeje.

Kushtet per Kredi

KUSHTET PER KREDI

 • Shuma: deri 75.000 EUR
 • Afati maksimal: deri 95 muaj
 • Norma e interesit: 6,90% për klientë me rrogë në Halkbank AD Skopje, 7,12% norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (SVT)
 • Provizioni për përpunimin e kredisë: 0% për klientë me rrogë në Halkbank AD Skopje
 • Shpenzimet për kredinë: 200 MKD  (kompenzimi paguhet para arkëtimit të kredive dhe nuk paguhet për kërkesat e refuzuara dhe të anuluara), blanket kambiali, vërtetim të domosdoshëm noterial të kambialit sipas tarifës noteriale, kasko polisë të vinkuluar në dobi të Bankës sipas tarifës së kompanisë së sigurimit të zgjedhur nga ana e shfrytëzuesit të kredisë.
 • Aftësia kreditore: 1/2 nga të ardhurat mujore
 • Kolaterali/Sigurimi:
  • 0% për vlerë të automjetit deri 12.000 EUR
  • 20% për vlerë të automjetit mbi 12.000 EUR

Pyetjet

Pyetjet

A më duhet garantues për kredi për veturë?

Nuk duhet garantues për kredinë tuaj për veturë, nëse bëhet fjalë për klientë me aftësi për kredi. Gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni formularin për aplikim dhe do ta merrni kredinë.

Kredi Kalkulatore

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.