Карактеристики

Карактеристики

 • Производот е наменет за физички лица кои имаат прилив по основ на плата, пензија или дополнителни примања со фолио број во Халкбанк во претходните 30/31 дена од денот на отварање на депозитот
 • Минимален износ на вложување: 3.000 МКД/ 50 ЕУР
 • Начин на исплата на камата: на крај на период на орочување или месечно
 • Тип на каматна стапка: фиксна
 • Рок на орочување: до 36 месеци
 • Метод на пресметката на камата:  пропорционален (28-31/365-6)
 • Реорочување: не се реорочува при доспевање на депозитот
 • Дополнителни уплати: на депозитот не може да се вршат дополнителни уплати пред истекот на датумот на доспевање
 • Предвремено раскинување: при предвремено раскинување на договорот на депозитот се пресметува камата по видување според Одлуката за утврдување на висината на пасивните каматни стапки на Банката, за целото време во кое средствата биле орочени.
 • Делумно повлекување на средстватa: е дозволено пред истекот на периодот на орочување, при што на повлечениот дел од депозитот се пресметува камата по видување според според Одлуката за утврдување на висината на пасивните каматни стапки на Банката, додека за останатиот дел се пресметува камата по договор.
  При месечна исплата на камата, депонент е должен да ја врати на Банката разликата меѓу исплатената и новопресметаната камата, или Банката истата ќе ја одбие од основниот влог.

Каматни стапки

Каматни стапки

НОМИНАЛНИ ГОДИШНИ КАМАТНИ СТАПКИ ОД 28.12.2022 ГОДИНА

Рок на депозитот Годишни каматни стапки
МКД ЕУР
6 месеци 0,45% 0,30%
12 месеци 1,00% 0,80%
24 месеци 1,80% 1,30%
36 месеци 2,20% 1,70%

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња