27.03.2020

Одложување на наплата на кредитни обврски за сите физички лица - клиенти на ХАЛКБАНК АД Скопје за 6 месеци     

Поаѓајќи од фактот дека нема поединец или семејства кои не се засегнати од кризата предизвикана поради пандемијата од вирусот COVID – 19 и водејќи се од своето основно начело “ВАЖНИ СЕ ЛУЃЕТО”,  ХАЛКБАНК АД Скопје се огласува со понуда до сите свои клиенти – физички лица кои имаат кредитна изложеност во Банката со класификација А, Б и В редовни на датум 29.02.2020 година.

Понудата се однесува на сите клиенти на Банката физички лица кои немаат нефункционална изложеност и истата опфаќа:

 • Одлагање на отплатата на сите кредитни обврски (кредити, кредитни картички и дозволени пречекорувања на трансакциска сметка) за период од 6 месеци и продолжување на рокот на крајното достасување за дополнителни 6 месеци;

Појаснувања:

 • Клиенти кои имаат кредитна изложеност во Банката со класификација А, Б и В редовни на датум 29.02.2020 година, се клиентите кои по која било основа немаат ненаплатени кредитни обврски подолго од 90 дена на датум 29.02.2020 година;
 • Контактирајте ја Банката само доколку сакате да продолжите со плаќање со претходно договорената динамика и не сакате одложување, односно не ја прифаќате понудата;
 • Доколку клиентот не ја контактира Банката во следните 10 дена за да се изјасни со негативен одговор за оваа понуда, истата се смета дека е прифатена и добива одложување на обврските без потпишување на анекси и доаѓање во Банката;
 • Доколку клиентот има повеќе кредитни задолжувања, (доколку користи повеќе кредитни производи) истиот се стекнува со право за одлагање на ратите/каматите за секој производ;
 • Редовната камата која ќе биде пресметана за одложениот период ќе биде доспеана на крајот на грејс периодот и истата ќе биде договорно регулирана;
 • Трајните налози за подмирување на кредитните обврски ќе се   деактивираат и нема да прават резервација на средства на трансакциска сметка, освен за клиентите кои што ќе ја информираат Банката дека нема да ја прифатат оваа понуда;
 • За одлагањето на отплатата, односно за прифаќањето на оваа понуда од Халкбанк, клиентот треба да го извести и својот работодавач како истиот не би постапувал по административни забрани;
 • Овaa мерка на Халкбанк е во важност до 30.09.2020 година и со барање во овој рок, клиентот може да ја смени првичната одлука за прифаќање/не прифаќање на понудата и дополнително да се изјасни за тоа дали сака да биде вклучен во користење на мерките или пак да излезе од истите и да се врати на редовна отплата;
 • Истата одлука ќе се примени и за пензионерите со образложение дека иако пензиите ќе бидат исплаќани без застој индиректно се засегнати преку членови на нивните семејства. Молиме за членовите од семејствата да помогнат во информирање на Банката доколку пензионерите-членови на нивните семејства сакаат да продолжат со редовна отплата и не се во можност тоа да го направат самите;
 • Доколку како клиент на Банката сакате да продолжите со својата отплата на кредитните обврски без престанок и измени, потребно е да нè известите за истото најдоцна до 05.04.2020 година со праќање на мејл порака до Covid19@halkbank.mk или со повик или мејл до матичната филијала (контактите на филијалите истакнати во продолжение).

Начин на идентификација

Во вашиот мејл или јавување за неприфаќање на понудата, потребно е да дадете 2 информации од можните 4:

 • Датум на раѓање, пример 31.12.2002
 • Последни 4 броеви од кредитната партија во Халкбанк, пример 0249000000165
 • Последни 4 броеви од трансакциска сметка, пример 270700000479000
 • Целосен псевдо број на дебитна картичка, пример за псевдо број на картички:

E-mail адреси на филијали за доставување на барање:

Филијала Електронска пошта Фиксен Mобилен
Аеродром BranchAerodromSkopje@halkbank.mk 02/3285-333
02/3285-335
071/264-738
072/251-691
Корпоративна Филијала 1 CorporateBranch@halkbank.mk 02/3250-934 072/229-187
Корпоративна Филијала 2 CorporateBranch2@halkbank.mk 02/3285-646 070/407-971
Автокоманда BranchAvtokomanda@halkbank.mk 02/3285-180 071/240-533
Битола BranchBitola@halkbank.mk 02/3285-207 071/359-881
Буњаковец branchbunjakovec@halkbank.mk 02/3285-603 070/361-694
Бутел BranchButel@halkbank.mk 02/3285-613 071/304-851
Велес BranchVeles@halkbank.mk 02/3285-433 072/321-064
Визбегово BranchVizbegovo@halkbank.mk 02/3285-276 071/359-891
Гевгелија BranchGevgelija@halkbank.mk 02/3285-324 072/321-540
Гостивар BranchGostivar@halkbank.mk 02/3285-286 072/214-363
Дебар BranchDebar@halkbank.mk 02-3285-481 070/385-494
Драчево BranchDracevo@halkbank.mk 02/3250-491 072/806-041
Ѓорче Петров BranchGjorcePetrovSkopje@halkbank.mk 02/3285-424 071/286-791
Железничка BranchZeleznickaSkopje@halkbank.mk 02/3285-314 070/270-849
Илинден BranchIlinden@halkbank.mk 02/3285-365 070/285-084
Кавадарци BranchKavadarci@halkbank.mk 02/3285-473 070/349-721
Кисела Вода BranchKiselaVodaSkopje@halkbank.mk 02/3285-382 072/321-166
Кичево BranchKichevo@halkbank.mk 02/3285-465 072/302-177
Кочани BranchKocani@halkbank.mk 02/3285-446 072/231-839
Куманово BranchKumanovo@halkbank.mk 02/3285-243 071/316-226
Лептокарија BranchLeptokarijaSkopje@halkbank.mk 02/3285-344 070/219-123
Неготино BranchNegotino@halkbank.mk 02/3285-404 071/318-851
Охрид BranchOhrid@halkbank.mk 02/3285-305 072/302-106
Плоштад BranchSquareSkopje@halkbank.mk 02/3285-411 070/393-313
Прилеп BranchPrilep@halkbank.mk 02/3285-256 072/212-364
Радовиш BranchRadovis@halkbank.mk 02/3285-634 072/279-904
Ресен BranchResen@halkbank.mk 02/3285-633 072/321-511
Сараj BranchSaraj@halkbank.mk 02/3285-653 070/219-340
Свети Николе BranchSvetiNikole@halkbank.mk 02/3285-374 071/223-517
Стара Скопска Чаршија BranchStaraTurskaCharsijaSkopje@halkbank.mk 02/3285-298 070/354-680
Струга BranchStruga@halkbank.mk 02/3285-394 071/411-903
Струмица BranchStrumica@halkbank.mk 02/3285-232 072/800-679
Тетово 1 BranchTetovo@halkbank.mk 02/3285-227 072/212-423
070/266-569
Тетово 2 BranchTetovo2@halkbank.mk 02/3285-624 071/298-781
Центар BranchSobranieSkopje@halkbank.mk 02/3285-218 071/408-298
Чаир BranchChairSkopje@halkbank.mk 02/3285-264 071/286-792
Ченто BranchChento@halkbank.mk 02/3285-357 071/361-898
Штип BranchStip@halkbank.mk 02/3285-349 078/230-719
Централна MainBranch@halkbank.mk 02/3285-589 072/212-362
071/288-594


За сите дополнителни прашања во однос на мерката стоиме на располагање да Ви одговориме преку погоре наведените контакти.

Мерките се во согласност со Уредбата на Владата усвоена на 28-та седница на Влада од 25.03.2020 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологија за управување со кредитниот ризик донесена од страна на НБРСМ од 20.03.2020 година

ХАЛКБАНК
Важни се луѓето - а за нив, најважно е здравјето!

#СедиДома #БидиЗдрав #БидиСовесен

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.