Informacione

INFORMACIONE

Halkbank AD Skopje mundëson aprovimin e tejkalimit të lejuar (mbitërheqje) në llogarinë transakcionale për të gjithë klientët që janë në marrëdhënie të rregullt të punës në shumë maksimale deri në 3 rroga mujore dhe afat të vlefshmërisë deri në 12 muaj. Banka aprovon tejkalim të lejuar (mbitërheqje) në llogarinë transakcionale dhe për pensisonitët me shumë maksimale der 2 pensione dhe afat prej 12 muajve.

Përparësitë

Përparësitë

  • Shumë maksimale der 3 rroga mujore për të punësuar në marrëdhënie të rregullt të punës.
  • Procedurë e thjeshtë dhe e shpejtë
  • Normë të volitshme të interesit

Kushtet

Kushtet

Shuma:

  • deri 3 rroga mujore
  • deri 2 pensione mujore për pensionistë

Afati i vlefshmërisë: deri 12 muaj

Norma e interesit:

  • 10,25% normë fikse të interesit
  • 10,00% normë fikse të interesit për anëtarë të SONK
  • 10,00% normë fikse të interesit për pensionistë

Shpenzimet për kredinë: o kambial mujor për shuma mbi 100.000,00 mkd

Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore

Kolaterali (Sigurimi): pa kambial për shuma deri në 100.000,00 mks

Pyetjet

Pyetjet

Kush mund të shfrytëzojë tejkalim të lejuar (mbitërheqje) në llogarinë transakcionale?

Të gjithë klientët që janë në marrëdhënie të rregullt të punës/pensionistë me rrogë/pension në Halkbank AD Skopje.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.