Платен промет со странство
Вид на услуги Висина на тарифна ставка
Дознаки и ностро чекови на физички лица резиденти и нерезиденти(одлив)
Ностро дознаки на физички лица  
До 1.000,00 ЕУР 300 МКД
Над 1.000,00 ЕУР мин. 0,25%, најмалку 600 МКД максималниот износ на провизија се дефинира со одлука на УО за поединечен клиент
За средства депонирани на сметка во банката кои се одлежани 10 дена  
До 1.000,00 ЕУР 300 МКД
Над 1.000,00 ЕУР мин. 0,25%, најмалку 600 МКД максималниот износ на провизија се дефинира со одлука на УО за поединечен клиент
Дознаки на физички лица ,вработени во Банки и финансиски институции, насочени кон клиенти на Халкбанк Турција Без надомест
Прилив на девизи на девизна сметка на физички лица резиденти и нерезиденти
Во корист на девизна сметка, штеден влог на граѓани  
До 10.000 ЕУР 300 МКД
Над 10.000 ЕУР мин. 0,25%, најмалку 600 МКД максималниот износ на провизија се дефинира со одлука на УО за поединечен клиент
Во корист на девизна сметка, штеден влог на граѓани по основ на приходи од плата, пензија Без надомест
Приливи за домашни физички лица, вработени во Банки и финансиски институции,насочени кон клиенти на Халкбанк Турција Без надомест
Исплата од девизна сметка на физички лица резиденти, доколку средствата од приливот не се одлежани 5 дена (освен на приходи од плата , пензија) мин. 0,10%, најмалку 300 МКД најмногу 6.000 ден
исплата од девизна сметка на физички лица нерезиденти според важечки курс ,доколку средствата од приливот не се одлежани 5 дена(освен на приходи од плата , пензија) мин. 0,10%, најмалку 300 МКД најмногу 6.000 ден

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња