Порака од претседателот на надзорниот одбор

Почитувани,

Обезбедувањето континуиран напредок на квалитетот на животот е предизвик со кој се соочувале минатите и се соочуваат сегашните генерации, со цел да обезбедат благосостојба и одржлив развој и притоа да не се загрози можноста за идните генерации непречено да ги задоволуваат своите елементарни потреби.

Напредокот на банкарскиот сектор и сите оние активности кои ги преземаме денес, ја покажаа подготвеноста да се одговори на бројните предизвици со кои ќе биде потребно да се справуваме во иднина. Оттука, за да се биде успешен, бизнисите е потребно да создаваат вредности за сите засегнати страни и да даваат активен придонес за одржливоста на општеството. Испорачувањето вредности за акционерите е невозможно да се оствари без испорачување вредности за клиентите и вработените.

Насоченоста кон создавање вредности за сите засегнати страни и силен раст, како и свесноста за нашата корпоративна одговорност, го стимулира нашето ефикасно работење и ја води Халкбанк АД Скопје кон постигнување почитувана позиција на пазарот. Инвестициите и поддршката кои Банката ги дава на малите и средните претпријатија ги движат поединците и Банката кон одржлив развој.

Kако модерна финансиска институција, Банката е и една од предводниците на прифаќањето и имплементацијата на нови технолошки и информатички трендови, обезбедувајќи им на клиентите најбрзи, најсовремени и најсигурни услуги.

Со сеприсутноста на пазарот, Халкбанк АД Скопје овозможува нудење на различни производи и вршење на бројни банкарски услуги речиси низ целата земја. Широката мрежа на филијали и банкомати опслужува илјадници граѓани, јавни институции и мали, средни и корпоративни претпријатија.
Халкбанк е лидер во понуда на персонализирани банкарски усуги како и во воведување на нови технологии, со што дополнително придонесува кон развој и усовршување на банкарскиот сектор.

Денес, Банката е дел од големата петорка банки на пазарот. Имајќи го предвид релативното кусиот временски период на присустност на македонскиот финансиски пазар, Халкбанк АД Скопје е најбрзорастечка банка на пазарот. Како една од петте големи банки во земјата, Халкбанк е симбол за доверба, лојалност и сигурност.

Покрај широкиот асортиман на производи и услуги, како и одличните резултати од работењето, Халкбанк АД Скопје е оштествено одговорна компанија и посветена на општото добро, заштита на природата и животната средина, луѓето, културата и спортот.

Нашата мисија, ориентирана кон корпоративната општествена одговорност, постојано го поттикнува нашето делување во насока на еколошки, социјални и економски промени. Важноста на луѓето е во суштината на нашата идеологија, па оттука и упорноста да практикуваме комбинација на финансискиот успех и општествената одговорност.

Во име на Надзорниот одбор, изразувам голема благодарност до сите оние кои се дел од тимот на Халкбанк и континуирано се посветени кон одржливиот пристап. Дејствувајќи на општествено одговорен начин, придонесуваме кон долгорочна благосостојба на секоја индивидуа и компанија на нашите пазари.

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња