Услови за кредит

  • Износ: до 600.000 МКД
  • Максимален рок: до 120 месеци 
  • Кредитна способност: До 1/3 од месечните примања
  • Камата: 5,5% фиксна каматна стапка за првите две години, за останатиот период варијабилна каматна стапка: 5,2 процентни поени + референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментов изнесува 4,75% ( 9,95 % номинална годишна) (СВТ 8,59%)*
  • Провизија за обработка на кредитот: 0%
  • Провизија за предвремена ликвидација:0%
  • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 75 години.
  • Трошоци за кредитот:
   • 450 мкд - проверка во Кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
   • 150 мкд - апликација за кредит
   • Трошок за полиса за животно осигурување издадена од Триглав Осигурување – Живот АД Скопје (висината на трошокот за полисата е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување- живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот)

  * 8,59% СВТ за износ на кредит од 200.000 МКД, фиксна каматна стапка од 5,5% за првите две година, варијабилна каматна стапка 9,95% за остатокот oд периодот, рок на отплата 120 месеци, трошок за апликација од 150 МКД и трошок за проверка во МКБ 450 МКД

  ** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на договорната каматна стапка.

   Биди информиран за

   ДЕТСКО
   ШТЕДЕЊЕ

   Штеди за твоите деца

   Земи ја твојата

   КРЕДИТНА КАРТИЧКА

   Ти плаќаш,
   Ние те наградуваме со бонус!

   Оди на

   Е-банкарство

   Прави Банкарски трансакции
   од секаде!

   Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња