Услови за кредит

 • Износ: до 600.000 МКД
 • Максимален рок: до 120 месеци 
 • Кредитна способност: До 1/3 од месечните примања
 • Камата: 5,5% фиксна каматна стапка за првите две години, за останатиот период варијабилна каматна стапка: 5,2 процентни поени + референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментов изнесува 2% ( 7,2 % номинална годишна) (СВТ 6,81 %)*
 • Провизија за обработка на кредитот: 0%
 • Провизија за предвремена ликвидација:0%
 • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 75 години.
 • Трошоци за кредитот:
  • 450 мкд - проверка во Кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит
  • Трошок за полиса за животно осигурување издадена од Триглав Осигурување – Живот АД Скопје (висината на трошокот за полисата е во зависност од тарифата на Триглав Осигурување- живот АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот)

* 6,81 % СВТ за износ на кредит од 200.000 МКД, фиксна каматна стапка од 5,5% за првите две година, варијабилна каматна стапка 7,2% за остатокот oд периодот, рок на отплата 120 месеци, трошок за апликација од 150 МКД и трошок за проверка во МКБ 450 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на договорната каматна стапка.

  Биди информиран за

  ДЕТСКО
  ШТЕДЕЊЕ

  Штеди за твоите деца

  Земи ја твојата

  КРЕДИТНА КАРТИЧКА

  Ти плаќаш,
  Ние те наградуваме со бонус!

  Оди на

  Е-банкарство

  Прави Банкарски трансакции
  од секаде!

  Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња