УСЛОВИ ЗА КРЕДИТ

 • Износ: до 1.200.000 МКД
 • Максимален рок: до 120 месеци 
 • Кредитна способност: до ½ од месечните примања
 • Каматна стапка: 6,2%  фиксна каматна стапка за првите две години , за остатокот од периодот  варијабилна каматна стапка дефинирана како: 4,75 пп + референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментов изнесува 4.75% (9,5% номинална каматна стапка), не пониско од 6,2%. (СВТ 9,01%)*
 • Провизија за обработка на кредитот:
  • 0,5% еднократно однапред
 • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
 • Трошоци за кредитот:
  • 450 мкд - проверка во Кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит
  • Задолжителна полиса од незгода од Халк Осигурување АД Скопје
   • 600 мкд годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот 

9,01 % СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, 6,2% фиксна каматна стапка за првите две  години, за останатиот период варијабилна каматна стапка од 9,5%, рок на отплата 120 месеци, трошок за апликација од 150 МКД , трошок за проверка во МКБ 450 МКД и трошок за полиса од незгода 600 МКД

* Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, висината на договорната каматна стапка и износот на полисата.

   Биди информиран за

   ДЕТСКО
   ШТЕДЕЊЕ

   Штеди за твоите деца

   Земи ја твојата

   КРЕДИТНА КАРТИЧКА

   Ти плаќаш,
   Ние те наградуваме со бонус!

   Оди на

   Е-банкарство

   Прави Банкарски трансакции
   од секаде!

   Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња