УСЛОВИ ЗА КРЕДИТ

  • Износ: до 600.000 МКД
  • Максимален рок: до 84 месеци
  • Кредитна способност: До 1/3 од месечните примања
  • Камата: 9,95% варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 4,75 % зголемена за 5,2 п.п.) (СВТ 10,87%)*
  • Провизија за обработка на кредитот: 2.000 мкд еднократно при одобрување
  • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
  • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 75 години.
  • Трошоци за кредитот:
   • 450 мкд - проверка во Кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
   • 150 мкд - апликација за кредит

  * 10,87% СВТ за износ на кредит од 200.000 МКД, каматна стапка променлива од 9,95%, рок на отплата 84 месеци, трошок за апликација од 150МКД и трошок за проверка во МКБ 450 МКД

  ** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на договорната каматна стапка

  Биди информиран за

  ДЕТСКО
  ШТЕДЕЊЕ

  Штеди за твоите деца

  Земи ја твојата

  КРЕДИТНА КАРТИЧКА

  Ти плаќаш,
  Ние те наградуваме со бонус!

  Оди на

  Е-банкарство

  Прави Банкарски трансакции
  од секаде!

  Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња