Приоритетни проекти

Целна група: Компании од секоја големина за индустриски инвестиции со лимитирана големина од областа на економијата на знаењето, енергетиката, животна средина и услужни дејности.

Намена:

  • Материјалните средства
  • Нематеријални средства
  • Работен капитал

Износ на кредит: До 6.000.000 ЕУР

Рок на отплата: 2-8 години  (вклучувајќи и 24 месеци грејс период)

Начин на отплата: еднакви месечни ануитети

Каматна стапка: 5,5%

Надомест за обработка: до 1,5%

Обезбедување: комбинација од следните инструменти - меница во форма на нотарски акт; физички лица гаранти; хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети и права, други инструменти за обезбедување прифатливи за Банката.

Сектори исклучени од финансирање:

  • Производство и извоз на оружје.
  • Игри на среќа.
  • Производство на тутун.
  • Активности поврзани со експерименти врз живи животни.
  • Активности кои имаат негативно влијание на екологијата.
  • Клонирање
  • Активности од областа на трговија со недвижности.

Финансиски активности. Како на пример трговија со финансиски инструменти.

 

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња