ХАЛКБАНК А.Д.

ХАЛКБАНК А.Д. Скопје

ХАЛКБАНК е еден од најголемите и најсилни брендови на македонскиот финансиски пазар.

Како најбрзорастечка банка на пазарот, Халкбанк АД Скопје денес значи и:

 • Четврта најголема банка на пазарот според актива, која изнесува 935 милиони евра.
 • Четврта банка по големина на профит, кој изнесува 11,4 милиони евра.
 • Присутност насекаде во земјата, нудејќи услуги на клиенти преку широка мрежа на филијали која вклучува 43 филијали.
 • Вработување за над 570 вработени.
 • Широка мрежа на банкомати од 133 банкомати.
 • Мрежа од над 7.000 ПОС-терминали достапни кај бројни трговски партнери.
 • Опслужување на илјадници граѓани, како и мали, средни и корпоративни претпријатија и јавни институции.
 • Лидери во понуда на персонализирани банкарски услуги, како и во воведување на нови технологии и обезбедување на брза услуга преку високоразвиена, модерна платформа на алтернативни канали.
 • Општествено одговорна компанија која е посветена кон зголемување на општото добро за Луѓето, природата, средината, културата и спортот. 

Банката нуди широк асортиман на финансиски услуги, вклучувајќи персонално банкарство, кредитни картички, станбени кредити, потрошувачки кредити, штедење, бизнис кредити, како и платен промет во земјата и во странство.


Мисија

Нашата мисија е да создаваме вредност за нашите клиенти, акционери и вработени преку ефикасно нудење на сите банкарски услуги; да бидеме свесни за нашата корпоративна општествена одговорност и должност; да придонесуваме за развојот на банкарскиот сектор и пазарот на капитал; како и да постигнеме почитувана позиција на пазарот во регионот.


Визија

Нашата визија е да бидеме водечка банка во регионот што е способна да ги изврши сите барања на универзалното банкарство додека афирмираме силно присуство во услугите во доменот за население.


Нашите корпоративни вредности

 • Насоченост кон клиентите
 • Сигурност
 • Интегритет и почит
 • Правичност, доверба и транспарентност
 • Оперативна ефикасност
 • Иновативност
 • Создавање вредности
 • Продуктивност
 • Отвореност кон промени
 • Споделување на знаењето и искуството
 • Свесност за општествена одговорност


ХАЛКБАНК – значење на името: Банка на луѓето

Наш слоган: Важни се луѓето


Наши главни принципи:

 • Да понудиме одлична услуга за наште клиенти, предложувајќи им ги најдобрите решенија за нивните потреби.
 • Да создаваме и да применуваме успешна корпоративна култура, давајќи му на значење на секој член од тимот кој го градиме.

ХАЛКБАНК Турција

ХАЛКБАНК Турција (Turkiye Halk Bankası A.Ş.)

Со својата глобална визија, Халкбанк Турција ги нуди своите услуги на клиентите преку 1000 домашни филијали, 6 надворешни филијали, 3 претставништва во странство, 4,051 банкомати, телефонски и интернет канали, апликации за мобилно банкарство, иновативни производи и услуги. Халкбанк е основана во 1938 година со цел поддршка на занаетчии и трговци и забрзување на економскиот развој на земјата. Основната деловна стратегија на Халкбанк не е променета во текот на нејзината 82-годишна историја. Халкбанк го гледа секој занаетчија, земјоделец и сопственик на мало, средно или големо претпријатие што создава вредност и генерира вработување како деловен партнер. Банката цврсто верува дека има одговорност да ги поддржува овие економски производители со целата своја финансиска можност, и во добри или во лоши денови. Алоцирање 39,5% од вкупното кредитно портфолио на Банката кон малите и средни претпријатија, Халкбанк продолжува да биде нивниот примарен поддржувач во Турција. Иновативните производи и услуги на Банката им овозможуваат на клиентите уникатно банкарско искуство. Халкбанк е рангирана меѓу најефикасните банки во овој сектор, во однос на повратот на капиталот. Главниот контролен акционер на Банката е Turkey Wealth Fund со сопственички удел од 51,10604%. Халкбанк е стабилно растечка институција која се рангира меѓу најдолго етаблираните, пионерски и најценетите брендови во Турција.Позиционирање и корпоративни вредности на ХАЛКБАНК:

 • Трета најголема банка во поглед на вкупни средства, втора најголема банка во поглед на вкупни кредити и вкупни депозити,
 • Трета најголема банка во поглед на најразвиена мрежа на филијали и вработени, со најмалку една филијала во секој град во Турција,
 • Силна и стабилна база на депозити,
 • Ефективни алтернативни канали на дистрибуција,
 • Широко распространета база на клиенти,
 • Стабилно позиционирање во сите домени на банкарството употребувајќи успешни банкарски практики,
 • Силна капитализација,
 • Национален и интернационален кредибилитет,
 • Лидер во банкарски услуги за мали и средни претпријатија,
 • Долготрајна традиција,
 • Препознатлив и почитуван бренд,
 • Широк спектар на специјално дизајнирани производи.

www.halkbank.com.tr

Со својата глобална визија, Халкбанк Турција ги нуди своите услуги на клиентите преку 1000 домашни филијали, 6 надворешни филијали, 3 претставништва во странство, 4,051 банкомати, телефонски и интернет канали, апликации за мобилно банкарство, иновативни производи и услуги. Халкбанк е основана во 1938 година  со цел поддршка на занаетчии и трговци и забрзување на економскиот развој на земјата. Основната деловна стратегија на Халкбанк не е променета во текот на нејзината 82-годишна историја. Халкбанк го гледа секој занаетчија, земјоделец и сопственик на мало, средно или големо претпријатие што создава вредност и генерира вработување како деловен партнер. Банката цврсто верува дека има одговорност да ги поддржува овие економски производители со целата своја финансиска можност, и во добри или во лоши денови. Алоцирање 39,5% од вкупното кредитно портфолио на Банката кон малите и средни претпријатија, Халкбанк продолжува да биде нивниот примарен поддржувач во Турција. Иновативните производи и услуги на Банката им овозможуваат на клиентите уникатно банкарско искуство. Халкбанк е рангирана меѓу најефикасните банки во овој сектор, во однос на повратот на капиталот. Главниот контролен акционер на Банката е Turkey Wealth Fund со сопственички удел од 51,10604%. Халкбанк е стабилно растечка институција која се рангира меѓу најдолго етаблираните, пионерски и најценетите брендови во Турција.

Историја

Кодекс

Кодекс за корпоративно управување

Кодекс за корпоративно управување на Халкбанк АД, Скопје. (.pdf формат)

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.