HALKBANK A.D.

HALKBANK A.D. Skopje

HALKBANK është një ndër brendet më të mëdha dhe më të fuqishëm në tregun financiar të Maqedonisë.

Që nga ekzistimi 26 vjeçar i institucion financiar, ja çka paraqet sot Halkbank AD Skopje:

 • Sot jemi banka e katërt më e madhe në treg sipas aktivës, në shumë prej 768,2 milionë euro.
 • Jemi prezent kudo nëpër Maqedoni, duke ofruar shërbime klientëve tanë përmes rrjetit tonë të gjerë të degëve, që përfshijnë 41 degë.
 • Numërojmë mbi 530 të punësuar.
 • rrjeti ynë i bankomatëve përbëhet prej 131 bankomatëve.
 • Disponojmë me rrjet të gjerë prej mbi 6.385 POS terminale në dispozicion te partnerët tanë tregtarë.
 • Shërbejmë mijëra qytetarë, si dhe ndërmarrje të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrje korporative dhe institucione publike.
 • Jemi të parët në ofrimin e shërbimeve të personalizuara bankare për klientët tanë, si dhe në inkorporimin e teknologjive të reja dhe sigurimin e shërbimeve të shpejta përmes platformës së avancuar bashkëkohore dhe kanaleve alternative.

Klientëve tanë ju ofrojmë asortiment të gjerë të shërbimeve financiare, përfshirë edhe bankingun e personalizuar, kartelat kreditore, kreditë e banimit, kreditë konsumatore, kursimet, kreditë biznesore si dhe qarkullimin pagesor në vend dhe jashtë vendit.


Vizioni ynë

Vizioni ynë është që të bëhemi banka e parë në rajon e cila do të jetë e aftë ti kryejë të gjitha kërkesat e bankingut univerzal dhe duke afirmuar prezencë të fuqishme në shërbimet në fushën e popullsisë.


Misioni ynë

Misioni ynë është të krijojmë vlerë për klientët tanë, aksionarët dhe të punësuarit përmes ofrimit efikas të gjitha shërbimeve bankare; të jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe obligimin tonë shoqëror korporativ; të kontribojmë në zhvillimin e sektorit bankar dhe tregut të kapitalit; si dhe të arrijmë pozicion të respektuar në tregun rajonal.


Vlerat tona korporative

 • Fokusim drejt klientëve
 • Siguri
 • Integritet dhe respekt
 • Drejtësi, besim dhe transparencë
 • Efikasitet operativ
 • Inovacion
 • Krijim vlerash
 • Produktivitet
 • Të hapur ndaj ndyshimeve
 • Ndarje të njohurive dhe përvojës
 • Të vetëdijshëm për përgjegjësinë shoqërore

HALKBANK – kuptimi i emërtimit: Banka e njerëzve

Slogani ynë: Të rëndësishëm janë njerëzit


Parimet tona kryesore:

 • Të ofrojmë shërbim të shkëlqyer për klientët tanë, duke ju propozuar zgjidhjet më të mira për nevojat e tyre.
 • Të krijojmë dhe zbatojmë kulturë të suksesshme korporative, duke i dhënë rëndësi secilit anëtar të ekipit që po e ndërtojmë.


HALKBANK A.Ş.

HALKBANK Turqi (Turkiye Halk Bankası A.Ş.)

Turkiye Halk Bankası A.Ş. është akcionar dominues në HALKBANK AD Skopje me 99,29% nga pronësia e përgjithshme. E themeluar në vitin 1938, HALKBANK është njëra ndër bankat më të mëdha në tregun e Turqisë. Sot, HALKBANK, paraqet brend stabil dhe të respektuar me traditë 75 vjeçare, e cila kontribon në progresin e Turqisë. 

Përfundimisht me vitin 2013, HALKBANK vepron me perspektivë globale dhe rritje stabile, nëpërmjet 872 degëve të vendit dhe 5 degëve të jashtme, 1 përfaqësi të huaj, 2.961 bankomatë, platforma telefonike dhe e-banking, mobil aplikacione bankare. Rreth 51,1% e akcioneve të HALKBANK janë në pronësi shtetërore, kurse në kuadër të sektorit banka shënon normën më të lartë të kthimit. 

Pozicionimi dhe vlerat korporative të HALKBANK:

 • Banka e gjashtë më e madhe sipas mjeteve,
 • Rrjeti i gjashtë më i zhvilluar me degë, me së paku nga një degë në çdo qytet të Turqisë,
 • Bazë të fortë dhe stabile të depozitave, 
 • Kanale alternative efektive të distribuimit, 
 • Bazë të gjerë të shtrirë të klientëve, 
 • Pozicionim stabil në të gjithë domenet e punëve bankare duke përdorur praktika të suksesshme bankare, 
 • Kapitalizim të fortë,
 • Kredibilitet nacional dhe ndërkombëtar,
 • Lider në shërbimet bankare për Ndërmarrjet e Mesme dhe të Vogla, 
 • Traditë afatgjatë,
 • Brend i njohur dhe i respektuar, 
 • Spektër të gjerë të produkteve speciale të dizejnuara. 

www.halkbank.com.tr

Historia

Kodeksi

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE (.pdf format)

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.