HALKBANK A.D.

HALKBANK A.D. Skopje

HALKBANK është një ndër markat më të mëdha dhe më të fuqishme në tregun financiar të Maqedonisë.

Si bankë me rritjen më të shpejtë në treg, Halkbank AD Skopje sot njihet edhe si:

 • Banka e katërt më e madhe në treg sipas aktivës, me gjithsej 935 milionë euro.
 • Banka e katërt sipas madhësisë së fitimit, me gjithsej 11,4 milionë euro.
 • Prezencë kudo në vendin tonë, duke ofruar shërbime klientëve përmes rrjetit të gjerë të degëve prej gjithsej 43 sosh.
 • Punësim për mbi 570 punonjës.
 • Rrjet të gjerë të bankomatëve prej gjithsej 133 sosh.
 • Rrjet prej mbi 7.000 POS-terminaleve në dispozicion te partnerët e shumtë tregtarë.
 • Shërbim për mijëra qytetarë, si dhe për ndërmarrje të vogla, të mesme dhe ndërmarrje korporative dhe institucione publike.
 • Prijës në ofrimin e shërbimeve të personalizuara bankare si dhe në futjen e teknologjive të reja dhe sigurimin e shërbimeve të shpejta përmes platformës shumë të avancuar dhe bashkëkohore të kanaleve alternative.
 • Ndërmarrje me përgjegjësi shoqërore e cila është e përkushtuar në rritjen e së mirë së përbashkët për Njerëzit, nytyrën, mjedisin, kulturën dhe sportin. 

Banka ofron asortiment të gjerë të shërbimeve financiare, përfshi bankongun personal, kartelat kreditore, kreditë e banimit, kreditë konsumatore, kursimet, kreditë afariste si dhe qarkullimin pagesor në vend dhe jashtë vendit.


Vizioni ynë

Vizioni ynë është të bëhemi bankë prijëse në rajon, që është e aftë t’i kryejë të gjitha kërkesat e bankingut univerzal derisa e afirmojmë prezencën e fuqishme të shërbimeve në kategorinë e popullsisë.


Misioni ynë

Misioni ynë është të krijojmë vlerë për klientët tanë, aksionarët dhe punonjësit përmes ofrimit efikas të të gjitha shërbimeve bankare; të jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe obligimet tona korporative dhe shoqërore; të kontribuojmë për zhvillimin e sektorit bankar dhe tregut të kapitalit; si dhe të arrijmë pozitë të respektuar në tregun rajonal.


Vlerat tona korporative

 • Të fokusuar kah klientët
 • Siguri
 • Integritet dhe respekt
 • Drejtësi, besim dhe transparencë
 • Efikasitet operacional
 • Inovacion
 • Krijim vlerash
 • Produktivitet
 • Të hapur ndaj ndryshimeve
 • Ndarja me të tjerët e njohurive dhe përvojave
 • Vetëdija për përgjegjësi shoqërore


HALKBANK – kuptimi i emrit: Banka e njerëzve

Slogani ynë: Të rëndësishëm janë njerëzit


Parimet tona kryesore:

 • Të ofrojmë shërbim të shkëlqyeshëm për klientët tanë, duke iu propozuar zgjidhjet më të mira për nevojat e tyre.
 • Të krijojmë dhe të zbatojmë kulturë të suksesshme korporative, duke iu dhënë rëndësi secilit anëtar të ekipit që po e krijojmë.


HALKBANK A.Ş.

HALKBANK Turqi (Turkiye Halk Bankası A.Ş.)

Me vizionin e saj global, Halkbank Turqi ofron shërbimet e saj për klientët përmes mbi 1.000 degëve të vendit, 6 degëve të huaja, 3 përfaqësive jashtë vendit, 4.051 bankomatëve, kanaleve telefonike dhe të internetit, aplikacioneve për banking celular, produkteve dhe shërbimeve inovative. Halkbank u themelua në vitin 1938 për të mbështetur artizanët dhe tregtarët dhe për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik të vendit. Strategjia kryesore e biznesit të Halkbank nuk ka ndryshuar në historinë e saj 82-vjeçare. Halkbank e sheh çdo artizan, fermer dhe pronar të një ndërmarrje të vogël, të mesme ose të madhe që krijon vlerë dhe gjeneron punësim si partner biznesi. Banka vendosmërisht beson se ka një përgjegjësi të mbështesë këta prodhues ekonomikë me tërë mundësinë e saj financiare, si në ditët e mira ashtu edhe në ato të këqija. Alokimi i 39.5% të gjithsej portofolit kreditor të Bankës për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, Halkbank vazhdon të jetë mbështetësi i tyre kryesor në Turqi. Produktet dhe shërbimet inovative të Bankës u ofrojnë klientëve një përvojë unike bankare. Halkbank është renditur ndër bankat më efikase në këtë sektor për sa i përket kthimit të kapitalit. Aksionari kryesor që kontrollon Bankën është Turkey Wealth Fund me një pjesë pronësie prej 51.10604%. Halkbank është një institucion në rritje të vazhdueshme që renditet midis markave më të vendosura, pioniere dhe më të respektuara në Turqi.

Pozicionimi dhe vlerat korporative të HALKBANK:

 • Banka e tretë më e madhe për nga totali i aktiveve, banka e dytë më e madhe për sa i përket totalit të kredive dhe depozitave,
 • Banka e tretë më e madhe për sa i përket rrjetit më të zhvilluar të degëve dhe punonjësve, me të paktën një degë në secilin qytet të Turqisë,
 • Bazë të fortë dhe të qëndrueshme të depozitave,
 • Kanale alternative efektive të distribuimit,
 • Baza e përhapur e klientëve,
 • Pozicionim të qëndrueshëm në të gjitha aspektet e bankingut duke përdorur praktika të suksesshme bankare,
 • Kapitalizim të fuqishëm,
 • Kredibilitet kombëtar dhe ndërkombëtar,
 • Lider në shërbimet bankare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme,
 • Traditë shumëvjeçare,
 • Markë e njohur dhe e respektuar,
 • Një gamë e gjerë produktesh të dizenjuara posaçërisht

www.halkbank.com.tr

Historia

 • 2019

  Çmim për kontributin në zhvillimin e ndërmarrësisë në Evropën Qendrore dhe Juglindore „Krijues të shekullit “ për vitin 2018.

  Çmim nga magazina Story për kompani me përgjegjësi shoqërore.

  Është shpallur si “Super Brand” për vitin 2019.

  Është lançuar aplikacioni HalkEco i cili ka për qëllim rritjen e EKO ndërgjegjes te njerëzit, duke i motivuar njerëzit të mbajnë shprehi të shëndosha jetësore dhe të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit jetësor, duke marrë shpërblime, beneficione të tjer dhe mundësi për mbjelljen e hapësirave të reja të blerta. Si pjesë e këtij projekti, banka ka mbjellë mbi 6.500 fidane në tërë vendin.

 • 2018

  Slogan i ri korporativ.

  Sponzor zyrtar i Federatës Maqedonase të Hendbollit.

  Halkbank AD Skopje bleu kompaninë e sigurimit – Halk Osiguruvanje Skopje

 • 2017

  Është shpallur si “Banka më mirë për NVM-të në Maqedoni në vitin 2017” nga revista e njohur botërore “Global Banking and Finance Review”.

  Halkbank AD Skopje është zgjedhur për Superbrand në Maqedoni për vitin 2017/18 nga ana e Organizatës ndërkombëtare “Superbrands”.

 • 2016

  Renditja në mesin e 100 bankave më të mira në Evropën Juglindore sipas aktivës.

  Lançimi i aplikacioneve celulare për baning elektronik për persona fizikë dhe juridikë, duke bërëe edhe një hap përpara drejt përmirësimit të përvojave të përdoruesve.

  U certifikua sipas standardit ndërkombëtar të rangut më të lartë për siguri të informacioneve në lidhje me përpunimin e kartave të pagesës PCI DSS v3.1.

  Në dhjetor të vitit 2016, zbatimi i standardeve më të larta për mbrojtje dhe siguri të pagesave me internet në vend dhe jashtë vendit, 3D Secure – Verified by Visa – VbV, dhe MC Secure Code Protocol.

 • 2015

  Futja në përdorim e platformës së re për banking elektronik që i kombinon më të mirën e teknologjisë dhe trendet më bashkëkohore bankare dhe ju ofron klientëve që t’i marrin të gjitha shërbimet bankare vetëm me disa klikime.

 • 2014

  Sponzor i përgjithshëm i Federatës Maqedonase të Basketbollit.

 • 2013

  Hapja e përfaqësisë së parë bankare në Beograd të Serbisë dhe për herë të parë bëhet lançimi i kartave të pagesës pa kontakt Mastercard PayPass.

 • 2012

  Bashkimi me Ziraat Banka AD Skopje dhe hapja e Degës së parë korporative VIP në tregun maqedonas.

 • 2011

  HALKBANK e bleu paketën shumicë të aksioneve të IK Banka prej 91,6%; përfundimi i procesit të ribrendingut dhe rritja e kapitalit të Bankës.

 • 2009

  Rialokimi i Drejtorisë së Halkbank AD Skopje në një ndër ndërtesat më afariste në Maqedoni; banka e parë që ofron e-tregti për përdoruesit e kartave VISA.

 • 2008

  Zbatimi i rrjetit vetanak të POS terminaleve për karta Visa të pagesës dhe lançimi i kartës kreditore VISA GOLD.

 • 2007

  Fituese e Çmimit Banka më e Mirë në Maqedoni nga ana e magazinës “Finance Central Europe” në Londër.

 • 2006

  Zbatimi i ISO Standard for Information Security Management ISO 27001:2005, duke u bërë një ndër disa bankat në Evropën Juglindore e certifikuar për këtë.

 • 2005

  Zbatimi i International Quality Management System EN ISO 9001:2000, bëhet banka e partë e certifikuar për International Quality Management.

 • 2004

  Pishtare në zbatimin e bankingut elektronik dhe e shpallur Bankë e vitit nga ana e Odës ekonomike të Republikës së Maqedonisë.

 • 1998

  Përfaqësues i parë zyrtar i Western Union.

 • 1993

  Halkbank AD Skopje themelohet si shoqëri aksionare.

Kodeksi

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE

KODEKSI PËR UDHËHEQJE KORPORATIVE (.pdf format)

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.