Punësim

PUNËSIM

Në pajtim me strategjinë për rritje të përshpejtuar dhe të vazhdueshme dhe sigurimin e kushteve më të mira për klientët e vet, HALKBANK është çdoherë e hapur për kuadro të reja, të arsimuara, lartë të motivuara dhe të talentuara të cilët dijnë ti identifikojnë sfidat e kohëve të reja.

Punësimi në HALKBANK do të thotë të jesh pjesë e rrethinës dinamike të punës, mundësi për bashkëpunim me ekip ambicioz me mundësi të mëdha për zhvillim të shpejtë profesional dhe trajnimit të vazhdueshëm profesional, nën tutorinë e kuadrit kompetent dhe me përvojë. Imazhi i emrit tonë, rezultatet e deritanishme, si dhe synimi për kapjen e njërës prej roleve udhëheqëse në tregun financiar në Maqedoni, janë garanci për stabilitetin, sigurinë dhe perspektivën tonë.

Për kthim nga kandidatët kërkohet të jenë persona që dijnë ti njohin mundësitë për arritjen e fitimit, aftësi për funksionim në rrethinë të zhvilluar dhe fleksibile kah tregu dhe disponibilitet me kualitet dhe efektivitet në punë.

Nëse jeni të interesuar të jeni pjesë e bazës sonë së të dhënave si potencial për punësimet që do të vijojnë periudhën e ardhshme, Ju lutemi të plotësoni Aplikacionin elektronik për punë. Njëherit, të njejtin aplikacion mund ta plotësoni edhe nëse jeni të interesuar për punë praktike në Bankë.

Aplikacioni për punësim

APLIKACIONI PËR PUNËSIM

Pajtueshmëri:

Me dërgimin e këtij formulari, pajtohem që të dhënat e plotësuara të shfrytëzohen në procesin e selektimit për pozicionin adekuat të punës dhe të kontaktohem nga Njësia për resurse njerëzore në HALKBANK AD Skopje.

Lu lutemi të plotësoni formularin me përkrahje latine. Futni termat, atje ku nuk mundeni të futni të dhënë që kërkohet ose selektoni/shtikloni opcionin.

Të dhëna personale

Mashkullor
Femëror

Arsimimi

Përvoja e punës

Shkathtësitë dhe aftësitë personale

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara. | Politika e privatësisë | Politika e cookies