Халкбанк АД Скопје, преку давање на услуги на полето на раководење со парични средства  врши олеснување на работењето на корпоративните клиенти, заштеда на нивното време и персонал, ефикасно извршување на дневните трансакции, намалување на грешките кои можат да произлезат од  мануелните операции, поедноставување на готовинското работење.

Услуги кои се даваат во рамките на раководењето со парични средства:

  • Следење на плаќањата на коминтентите со давање на сугестии за нивно поекономично и порационално извршување
  • Собирање на готовина од коминтентите од нивните локации со преземање на безбедносни мерки
  • Директна наплата на кредити и други задолжувања преку примена на трајни налози
  • Системска можност за наплата на фактури на корпорации (електрична енергија, вода и комуналии, радиодифузна такса, електрична топлина и др.)
  • Давање можност за следење на движењето на сметките на корпоративните клиенти, изготвување на електронски изводи и нивно директно проследување до сметководствените одделенија
  • Исплата на платите на вработените на нивните трансакциски сметки кај правните лица со испраќање на податоци за платата на вработените  

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња