Sürdürebilirlik yaklaşımı

Aracı rolü ve diğer sanayiler üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bankalar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, yani dengeli ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmada son derece önemlidir.

Halkbank'ta sürdürülebilirlik, kurumsal kültürümüzün derinliklerine dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik, Banka için her zaman temel bir ilke ve şirketin başarısının bir ölçüsü ve sürdürülebilir büyüme ve sosyal refah için uzun vadeli hedeflerden biri olmuştur. Sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesinin ister büyük ister küçük olsun, uzun vadede önemli etkileri olabileceğinin farkındayız.

Ayrıca tüm paydaşlarımız üzerindeki olumlu etkimizi en üst düzeye çıkararak daha sürdürülebilir bir şirket olmaya çalışıyoruz. Yalnızca topluma finansal değer katmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemelerini ve daha sürdürülebilir ürünler, teknolojiler ve hizmetler oluşturmalarını sağlayan operasyonlarımız ve hizmetlerimiz yoluyla değer katıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz dört temel üzerine inşa edilmiştir: başarılı bir şirket ve profesyonel mükemmellik, insanlar, çevre ve topluluk. Bu strateji, hedeflerimize rehberlik eder ve topluma sürdürülebilir değer katmamıza yardımcı olur.

Şirketin başarısı, sadece hissedarların ve çalışanların bakış açısından değil, aynı zamanda müşteriler ve bir bütün olarak devlet açısından da önemlidir. Başarılı çalışma, hem hizmet kullanıcılarına hem de ülkedeki tüm bankacılık ve finans sistemine yansıyan güven, istikrar ve güvenlik sağlar. Halkbank bu nedenle yıldan yıla mükemmel finansal sonuçlar elde etmek, böylece büyümek ve değerini artırmak için çaba sarfetmektedir. Halkbank, on yıldan kısa bir süre içinde en hızlı büyüyen banka olarak ülkenin dördüncü büyük bankası olmayı ve sistemik öneme sahip bankalar grubuna girmeyi başardı.

Aynı zamanda, yarattığımız ürünler, çalışma şeklimiz ve çalışanlarımızın tavrı ile profesyonel mükemmellik işimizin temelini oluşturur. Halkbank, çağdaş bir finans kurumu olarak, operasyonlarında yeni teknolojik ve bilgi trendlerinin kabulü ve uygulanmasında liderlerden biri olup, müşterilerine en hızlı, en modern ve en güvenilir hizmetleri sunmaktadır. Bankacılık için alternatif kanalların kullanımını çeşitli mekanizmalar aracılığıyla teşvik ediyor, eğitiyor ve destekliyoruz. Elektronik ve mobil platformların kullanım kolaylığı, ulaşılabilirliği, verimliliği ve hızı, müşterileri ve dijital bankacılığı hedeflemek için başlı başına yeterli teşviklerdir. Aynı zamanda, çabalamamız gereken hedeflerden biri olan "sıfır atık" a ulaşmanın bir yoludur.

Halkbank'ta devamlı olarak müşteri sadakati politikası uygulanmaktadı. Ve bu, müşterilerin kendileri tarafından olduğu kadar, daha ötesinde de kabul edilmektedir. Muhtemelen bu yüzden ünlü Global Finance dergisi Halkbank'ı Bireysel Çalışmalar alanında En İyi Banka olarak seçti.

"İnsanlar Önemlidir" sloganımız, aslında Halkbank'ın tüm iş faaliyetleri ve kurumsal stratejisi ile ilgili bir mesajdır. Sürekli modernizasyon ve eğitimlerle, insan kaynağımızla, teknolojik ve operasyonel altyapı geliştirmeye ve ana hedefimiz için verimlilik odaklı dengeli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.

Halkbank, kültür ve spor koşullarının iyileştirilmesine, çevrenin korunmasına ve genel olarak insanların ortak yararının artırılmasına kendini adamış, sosyal sorumluluk sahibi bir şirkettir. İşte bu yüzden bu alanlarda çeşitli projelerin gerçekleştirilmesine özverili bir şekilde yardımcı oluyor. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atığı azaltma ve doğanın korunmasına katkıda bulunan diğer projeler gibi çevre projeleri  olan şirketleri,  toplum için ECO projelerini ve aynı zamanda doğrudan HalkEco platformu aracılığıyla gerçekleşen faaliyetleri destekleyerek, faaliyetlerimizin odağında yeşil uygulamalar yer almaktadır.

Bankamız ortak ilkeler ışığında faaliyetlerine gelecekte de devam edecek olup, dünyayı daha iyi, daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir yer haline getirmek için gücünü kullanmaya çalışan bir değişim katalizörü olacaktır.

Copyright 2015 HALKBANK A.D. Skopje Telif Hakkı. Her Hakkı Mahfuzdur. | Gizlilik Politikası | Çerez politikası