Карактеристики

Карактеристики

Со цел да ги задоволи вашите потреби и да се зголеми вашата безбедност Халкбанк ви нуди користење на сефови.

Можете да изнајмите различни големини на сефови на различни рокови.

Со висок квалитет на услугата и доверливост ние сме сигурни дека ќе ги исполниме вашите очекувања. Сеф може да користи правно или физичко лице.

Предности

Предности

 • Загарантирана е доверливоста на податоците.
 • Содржината на сефот е строго доверливa.
 • Податоците за закупецот на сеф се деловна тајна на Банката.
 • Податоците се соопштуваат само врз основа на писмено барање на суд, ако против закупецот е покрената постапка.
 • Откажување на договорот за изнајмување на сеф.
 • Закупецот може да го раскине закупот ако закупнината е наплатена во времето на откажување.
 • Закупецот пред да го испразни сефот мора да го врати клучот.

Банката може да го раскине закупот на сеф во следниве случаи:

 • Ако закупецот не ја плати закупнината во рок од еден месец по приемот на првото предупредување
 • Ако закупецот држи во сеф предмети кои не смее да ги чува

Најчесто поставувани прашања :

 • Што е сеф? - Сефот претставува посебна преграда со определени димензии која е вградена во посебно безбеден и заштитен дел на Банката и во која закупецот може да држи предмети од вредност и документи. 
 • Што не смее да се чува во сеф? - Во сеф не смее да се чуваат предмети кои се подложни на брзо расипување, радиоактивни, запаливи или експлозивни предмети

Надоместоци

Надоместоци

Тип         Димензии (cm.)                         12 месеци *     
SS-2 12.70 x 12.70 x 45.00 3000 МКД
SS-3   7.72 x 27.30 x 45.00 3500 МКД
SS-4 12.70 x 27.30 x 45.00 4500 МКД
SS-6 25.40 x 27.30 x 45.00 5500 МКД

*Горе наведените надоместоци се зголемуваат за 18% ДДВ.

Биди информиран за

Детско
Штедење

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

Кредитна картичка

Ти плаќаш,
ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави банкарски трансакции од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња