Banka kryen shitjen e pronës, e marrë mbi bazën e detyrimeve të pashlyera. Për informacione më të detajuara mund të lajmëroheni në në tel. 02/3240-890 ose 071/240-624.

PATUNDSHMËRI

  1. 1. Shtëpi, rr. Anton Pegan 8, Negotinë (google map)
  2. 2. Shtëpi, f. Negorci (google map)
  3. 3. Shtëpi, tokë dhe hapësirë afariste, f. Dihovo (google map)
  4. 4. Hapësirë afariste, rr. Marshall Tito pn, Bogdanci (google map)
  5. 5. Objekt afarist dhe tokë, rr. Bukovska, Manastir (google map)
  6. 6. Shtëpi dhe tokë, rr .I.R.Llolla 4, Kavadarci, IL nr.4896, KO Kavadarci 2 (google map)

PAJISJE/MJETE TË LËVIZSHME

  1. 1. Dekorime SWAROVSKI

SHITJE E PRONËS PËRMES PËRMBARUESIT

Nr.Rn. Përshkrimi    
1 Pronë e paluajtshme – shtëpi me oborr në Manastir Manastir detajet:
1, 2, 3, 4
2 Pronë e luajtshme – tenda-pergola Shkup detajet:
1, 2, 3, 4
3 Pronë e paluajtshme – pjesë e ideale e tokës në f. Rezhanovc Kumanovë detajet
4 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore në Çellopek Kumanovë detajet
5 Pronë e paluajtshme – oborr, tokë nën ndërtesë dhe tokë bujqësore Kumanovë detajet:
1, 2, 3
6 Paluajtshmëri – tokë dhe banesë në ndërtesë familjare Negotinë detajet
7 Pronë e paluajtshme – Hapësirë afariste – Neproshten, Tetovë Tetovë detajet:
1, 2
8 Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore - Pepelishte, Krivollak Negotinë detajet:
1, 2
9 Pronë e paluajtshme - Shtëpi me oborr në КО Ljubodrag, Kumanovë Kumanovë detajet
10 Pronë e paluajtshme - Shtëpi dhe tokë - Elshani, Ohër Ohër detajet:
1, 2,3
11 Viljushkar elektrik, komorë për ngrirje dhe regale nga paleta për depo Strumicë detajet:
1, 2
12 Pronë e paluajtshme – tokë bujqësore dhe tokë ndërtimi në Gjorçe Petrov – Lepenc Shkup detajet:
1, 2, 3
13Pronë e paluajtshme – Hapësirë afariste – Çair, ShkupShkupdetajet:
1, 2
14Pronë e paluajtshme – shtëpi në Veles
Velesdetajet:
1, 2
15
Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore Cresevo, Stajkovci
Shkup
detajet:
1, 23
16Pronë e paluajtshme – Tokë bujqësore Dabilja, Strumica
Strumicadetajet
17Pronë e paluajtshme – shtëpi në Draçeva, Shkup
Shkup
detajet
18Pronë e paluajtshme – dy shtëpi dhe hapësirë zyre në Prilep
Prilepdetajet


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.