Започнете соработка

*задолжителни полиња


За личните податоци кои ќе бидат оставени на располагање загарнатирано е правото на пристап, промена и/или бришење во согласност со законот за лични податоци . Сите податоци оставени на овaa страницa исклучиво се наменети за користење од страна на Халк Банка АД Скопје .Овие податоци се чуваат во форма која овозможува идентификација и во било кој момент на барање од клиентот доставено по е –маил или пошта може да се избришат.

Давам дозвола банката повратно да ме информира за условите кои се сфера на интерес од моја страна.

Со пополнување на овие податоци, потврдувам дека:

Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката*
Не сум согласен моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности

* Клиентот може во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности

×
×

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња