Bonus poena

Grumbulloni bonus poena me çdo transakcion të bërë me kartelë kreditore të Halkbank në rrjetin vetanak të POS terminaleve.

Poenat e grumbulluar shfrytëzoni për pagesa të ardhshme në rrjetin e POS terminaleve të Halkbank.

Më shumë info në këtë link.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.